Lesmedium

Zmena druhu pozemku

autor: Martin
Dobrý deň prajem, prosím o rady. Vopred ďakujem.

Riešim zmenu druhu pozemku z lesného na zastavanú plochu. Na danom pozemku bola pred cca 40 rokmi postavená futbalová tribúna, ktorá je vo vlastníctve obce, ale pozemok pod ňou je lesný. Máme vyhotovený geometrický plán, kde sme predmetnú stavbu zakreslili. Od urbáru máme súhlas na zmenu. Tribúna bola však postavená bez povolenia, má však súpisné číslo určené rozhodnutím obce. Ako potupovať pri zmene druhu pozemku, aby sme sa vyhli plateniu odvodov za produkciu lesa nakoľko je pozemok už cca 40 rokov zastavaný? Drevná hmota sa tam teda nenachádza.

Ďakujem za odpovede.

sekcia: Archívne fórum, 10.7 2013 11:10
autor: neznámy
Odvody za produkciu lesa? To je čo za čudo? Nemal si na mysli daň za lesný pozemok?
Nie mi je tiež jasné, prečo LPS dávalo súhlas na zmenu. Je snáď pozemok súčasťou spoločnej nehnuteľnosti ? Bolo jeho odčlenenie schválené na valnom zhromažedení LPS.
Predpokladám však variantu, že si chcel povedať, že urbár nemá s pozemkom nič spoločné.
Ja byť na tvojom mieste, ak by ti nik nedal kompetentnejšiu odpoveď, by som išiel na lesný úrad. Ak by som mal známeho na katastrálnom úrade, tak by som išiel rovno tam, lebo ten by ma aj tak neminul.
Ak nemáš známeho na katastri, tak tam rátaj s nasledovným informovaním:
1. V podateľni ťa budú informovať, že máš ísť na ich právne oddelenie.
2. Na právnom oddelení ti asi povedia, že musíš mať vypracovaný návrh na zmenu druhu pozemku. Ak si pomyslíš, že si doma, tak sa neteš. Návrh musí mať predpísanú formu. Otázku, či nemajú vzor takéhoto návrhu považuj dopredu za naivnú. Aj otázku typu, či niekde inde nie sú takéto vzory dostupné sú aspoň na právnom oddelení martinského katastra z ríše naivných. Veď ktorý právnik by uverejňoval vzory a oberal sa o kšefty? Zhruba taký bol obsah odpovede na moju otázku. Už ani neviem na aký vzor som sa to pýtal. Či kúpno-predajnú, alebo akú. Nakoniec som na internete našiel vzor zmlúv.

Prajem ti čo najrýchlejšiu kompetentnejšiu odpoveď. Inak ti odporúčam aj
fórum na stránke ministerstva pôdohospodárstva ... a tam sa spýtaj rovno ministerských.
11.7 2013 14:23
autor: neznámy
V takomto prípade by mal lesný úrad v zmysle § 3 ods.2 zákona o lesoch rozhodnutím určiť, že ide o nesúlad druhu pozemku podľa údajov z katastra KN, čiže pozemok nie je lesným pozemkom. K rozhodnutiu postačuje geometrický plán a súhlas vlastníka (treba sa spýtaťna LÚ). Na základe tohto rozhodnutia kataster vykoná zmenu druhu pozemku.
12.7 2013 8:36
autor: neznámy
správne lesník1, nič zložité
13.7 2013 17:08