Lesmedium

Chcú späť časť pozemku

autor: admin
Čitateľka Helena nám napísala, že jej manžel po svokre zdedil kúsok lesa, asi 60 árov. Od svokry chcel niekto tú časť odkúpiť, ale svokra zomrela a už to nestihla predať. Medzitým dotyčný odkúpil iné okolité pozemky a miesto si ohradil vrátane našej časti. My sme nemali čas a ani vôľu riešiť situáciu. Môžeme ho dnes žiadať o vrátenie tejto časti?

Čitateľka vopred ďakuje za radu.

sekcia: Archívne fórum, 18.2 2013 9:56
autor: Vlado G
Nie je les ako les. Sú lesy hospodárske a lesy, ktoré sú mimo nich. Podľa všetkého ide o tie druhé, lebo inak si neviem predstaviť to oplocovanie.
Z okolnosti, že niekto chcel pozemok odkúpiť od svokry a skutočnosti, že pozemok si dotyčný privlastnil, by sa dalo usudzovať, že asi aj k predaju došlo, ale bez papierového vysporiadania. Ale to je len krajný dohad.
Ak si dotyčný pozemok jednoducho privlastnil, aj to sa stáva, treba si uvedomiť, kedy ste sa dozvedeli, že dotyčný si ohradil pozemok. Teda či neprešla už premlčacia doba. Ak nie, je ešte možnosť súdnej cesty, ak by ste sa teda predsa len na predaji nedohodli.
Dúfam, že sa niekto ozve aj s fundovanejšou odpoveďou.
18.2 2013 20:29
autor: :-)
vlastníctvo je vedené predsa na katastrálnom úrade. Treba pozrieť na obecnom úrade na mape o akú parcelu sa jedná (číslo) a potom na www.katasterportal.sk dohladať kto je jej vlastníkom, možno sú viacerí. To že si niekto oplotil môj pozemok ešte neznamená že mu patrí! Premlčacia doba je skôr pri porušení predkupného práva na parcelách kde je viac spoluvlastníkov, čiže neponúkne svoj podiel spoluvlastníkovi ale predá ho cudziemu.
20.2 2013 7:41