Prihlásiť

Polícia: O lesníckom podnete k pravdepodobne odcudzenému drevu v Poloninách rozhodne Okresný úrad v Humennom

Na portáli Lesmedium.sk sme 6. októbra informovali, že podľa vedúceho Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove mjr. JUDr. Mgr. Daniela Džobanika bolo povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru Snina vo veci podnetu odstúpeného zo Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie 20. septembra 2022 začaté trestné stíhanie za prečin krádeže podľa § 212 ods. 1, písm. e) Trestného zákona.

Doporučený Drevo z podnetu oznamovateľa protispoločenskej činnosti a LPM Ulič Zdroj: sociálna sieť Drevo z podnetu oznamovateľa protispoločenskej činnosti a LPM Ulič

Pripomeňme si znova, o aký prípad ide, v stanovisku Odboru komunikácie Kancelárie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Lesmedium.sk: „Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcii (ďalej len „inšpekcia“) bol dňa 12.09.2022 od subjektu LESOHOSPODÁRSKY MAJETOK ULIČ, š. p., Ulič 96, 067 67 Ulič (ďalej ako „LPM Ulič“) doručený list č. LPM- 623/2022 zo dňa 06.09.2022, označený ako „Žiadosť o prešetrenie možnej krádeže dreva“, spolu s prílohami v rozsahu 13 listov, v rozsahu: Porastová karta pre JPRL 127 _ 0 nachádzajúci sa v Lesnom celku LESY LMP ZBOJ, kód Programu starostlivosti o lesy LA073 platný na roky 2014 – 2023, Porastová karta pre JPRL 201 _ 0 nachádzajúci sa v Lesnom celku LESY LMP ZBOJ, kód Programu starostlivosti o lesy LA073 platný na roky 2014 – 2023, Porastová mapa z Lesníckeho geografického informačného systému s vyznačením porastu JPRL 127 _ 0, Porastová mapa z Lesníckeho geografického informačného systému s vyznačením porastu JPRL 201 _ 0, Printscreen príspevku Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska zverejnenom na  internetovej stránke: http://sk-sk-facebook.com/privlesy.sk/ a fotografie k príspevku v počte 9 ks.

Z listu vyplynulo, že dňa 05.09.2022 sa LPM Ulič z vyššie uvedenej internetovej stránky – sociálnej siete Facebook dozvedel o tom, že z JPRL 127 _ 0 a JPRL 201 _ 0 nachádzajúcich sa v Lesnom hospodárskom celku Zboj, Lesnom celku LESY LPM ZBOJ, ktoré sú v obhospodarovaní LPM Ulič, bolo pravdepodobne odcudzené drevo, konkrétne sa malo jednať o zvyšky po ťažbe. Ďalej v liste uvádza, že oznamovateľ protispoločenskej činnosti v príspevku na sociálnej sieti Facebook uvádza, že možným páchateľom by mohli byť pracovníci Správy Národného parku Poloniny, so sídlom v Stakčíne. Záverom LPM Ulič podotýka, že ním nebol vydaný súhlas na ťažbu, ani prípravný lístok na samovýrobu v uvedených lesných porastoch – dielcoch žiadnej osobe, t. j. fyzickej ani právnickej.

Vzhľadom na kompetencie inšpekcie uvedené v § 10 ods. 4 zákona č. 113/2018 Z. z.  o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v § 61 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na skutočnosť, že sa môže jednať o trestný čin, resp. priestupok proti majetku, tak inšpekcia predmetný list spolu s prílohami odstúpila dňa 13.09.2022 ako podnet v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov miestne príslušnému orgánu na vyšetrovanie trestných činov, resp. objasňovanie priestupkov, a to Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Humennom. V prípade potreby bude inšpekcia s orgánmi policajného zboru spolupracovať a  poskytovať im súčinnosť.“

Včera sa pre portál Lesmedium.sk mjr. JUDr. Mgr. Daniel Džobanik vyjadril, že „povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine bolo po vykonaní potrebných procesných úkonov a vyhodnotení zabezpečených dôkazov rozhodnuté podľa § 214 ods. 1, 2 Trestného poriadku o postúpení veci na Okresný úrad Humenné. Rozhodnutie doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť.“  

Čo to znamená? Citujeme z Trestného zákona, § 214 Postúpenie veci

(1)

Prokurátor alebo policajt postúpi vec inému orgánu, ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom alebo iným správnym deliktom alebo by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní.

(2)

Policajt postúpi vec inému orgánu, iba ak vo veci nebolo vznesené obvinenie.

(3)

Uznesenie o postúpení veci sa doručuje obvinenému a poškodenému a ak oznamovateľ nie je poškodeným, aj oznamovateľovi; uznesenie policajta sa najneskôr do 48 hodín doručí aj prokurátorovi.

(4)

Proti uzneseniu podľa odseku 1 môže obvinený, poškodený a oznamovateľ podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

Naposledy zmenené: streda, 07 december 2022 11:58
Prečítané: 443
(1 Hlasovať)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:7635

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

TÝŽDŇOVKA: Náročná a riziková profesia v lesnom hospodárstve. Prečo nemá zastanie?

Aktuálne

Zobrazenie:6426

Pracujú častokrát v náročných terénoch a poveternostných podmienkach. Práca lesného robotníka v ťažbe dreva patrí k najrizikovejším profesiám. Zhodou nešťastných okolností sa smrteľné úrazy...

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov CIC

Slovenská poľovnícka komora: Nový národný rekord jeleňa z Poľany – 253,28 bodov…

Aktuálne

Zobrazenie:4234

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom LESY SR, š. p. v Banskej Bystrici dnes zorganizovala hodnotenie významnej trofeje...

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave a spánku ľudí v teple

Názor: Ochrana prírody je nadradená všetkému? Podľa niektorých ľudí zrejme aj strave…

Aktuálne

Zobrazenie:3339

Pred časom nám počas verejných protestov proti novele zákona o ochrane prírody a krajiny, takzvanej reforme národných parkov, minister životného prostredia Ján...

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20 rokov, majú dávno po svojej životnosti a mali byť už najmenej trikrát obmenené

Zastaraná technika v lesnom hospodárstve: Priemerný vek kolesových traktorov je až 20…

O čom sa píše

Zobrazenie:2313

V roku 2019 novelizovaný zákon o lesoch zaviedol ako hlavný spôsob obhospodarovania lesov v Slovenskej republike ich prírode blízke hospodárenie. Tento...

TÝŽDŇOVKA: Zástancovia ničnerobenia v lesoch sa chytajú každej slamky, karta sa začína obracať

TÝŽDŇOVKA: Zástancovia ničnerobenia v lesoch sa chytajú každej slamky, karta sa začína…

Aktuálne

Zobrazenie:2269

Slovenské príslovie o tom, že topiaci sa aj slamky chytá alebo frazeologizmus, hovoriaci o človeku, ktorý v cudzom oku vidí aj smietku...

Hlavné správy

Mýtus: Hlavnou náplňou lesníckej práce je ťažba dreva. Fakt: Drevo je iba jedným z úžitkov lesa

Mýtus: Hlavnou náplňou lesníckej práce je ťažba dreva. Fakt: Drevo je iba…

O čom sa píše

Verejnosť zväčša vníma iba dve činnosti, ktoré sú súčasťou lesníckej práce. Zalesňovanie, teda, laicky povedané, sadenie najmladších stromčekov (zväčša pozitívne...

Prečítajte si viac
Objem zásoby stojaceho a ležiaceho odumretého dreva na Slovensku je najvyšší v Európe: S podielom bezzásahových území 3,5 percenta je Slovenská republika na 3. mieste

Objem zásoby stojaceho a ležiaceho odumretého dreva na Slovensku je najvyšší v…

O čom sa píše

Národné lesnícke centrum vo Zvolene sprístupnilo na svojej internetovej stránke prezentácie a zborník z vedeckej konferencie Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva...

Prečítajte si viac
Ochranári zvažujú ďalšie využitie zvernice v Tatranskej Javorine: Možno v nej skončia aj niektoré medvede

Ochranári zvažujú ďalšie využitie zvernice v Tatranskej Javorine: Možno v nej skončia…

Aktuálne

Ministerstvo životného prostredia SR sa zaoberá možnosťou využitia zvernice v Tatranskej Javorine neďaleko poľských hraníc. Jednou z nich je aj...

Prečítajte si viac
Ocenený projekt lesníckeho výskumu: Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu lesných porastov

Ocenený projekt lesníckeho výskumu: Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na…

O čom sa píše

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydala novú publikáciu pod názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. Do publikácie sa dostal aj projekt...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora