Prihlásiť

NKÚ: Hospodárenie š. p. LESY SR ovplyvňoval najmä predaj dreva. LESY SR: Podrobne zareagujeme na tlačovke budúci týždeň

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zverejnil vo svojej správe nedostatky, ktoré majú vplyv na hospodárenie štátneho podniku LESY SR najmä pri predaji dreva pod trhové ceny, pri rizikových a neefektívnych nájomných zmluvách, pri spôsobe evidencie zásob dreva v expedičných skladoch, pri reklamačných konaniach riešených bez fyzickej obhliadky, ako aj pri procese odpredaja prebytočného majetku, ktorý je zdĺhavý a pre podnik predstavuje správa tohto majetku náklady asi jeden milión eur.

 

Doporučený Generálne riaditeľstvo LESY SR š.p. v Banskej Bystrici Foto Jozef Marko Generálne riaditeľstvo LESY SR š.p. v Banskej Bystrici

V piatok 17. mája na tlačovej konferencii prezentoval záverečnú správu predseda NKÚ SR Karol Mitrík a správu TASR z tohto stretnutia s novinármi zverejnili viaceré spravodajské portály. Podľa nej NKÚ minulý rok vykonal v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kontrolnú akciu, zameranú na oblasť politiky lesného hospodárstva a nakladania s majetkom v štátnych podnikoch. Kontrola hospodárenia prebehla v štátnych podnikoch LESY SR, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM) a taktiež v Národnom lesníckom centre.

Kontrolu uskutočnil úrad aj v podnikoch mestských a obecných lesov. "Celkom sme skontrolovali 36 subjektov. Kontrola bola pomerne dlhá, ešte ťažšie bolo sumarizovať výsledky kontroly do istej logickej formy," priblížil Mitrík. Kontrolou bolo podľa úradu zistené, že v niektorých prípadoch prichádzalo so súhlasom generálneho riaditeľstva LESY SR u tzv. strategických odberateľov k predaju dreva v nižších cenách, ako boli v tom čase stanovené ceny pre príslušné odštepné závody (OZ) v platnom cenníku. "V rámci štátnych podnikov LESY SR a LPM Ulič boli najzávažnejšími tie zistenia, ktoré súviseli s porušením zákona o štátnom podniku, najmä s nehospodárnosťou pri nakladaní s majetkom v správe podniku, nevykonávaním povinnosti s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami štátnych podnikov, išlo o porušenie zákona o účtovníctve, zákona o verejnom obstarávaní, zákona o nájme a prenájme nebytových priestorov, Obchodného zákonníka a zákona o lesoch," konštatoval v záverečnej správe z kontroly úrad.

Kontrolou hospodárenia štátneho podniku LESY SR boli podľa NKÚ SR okrem iného zistené nedostatky najmä v prípadoch, keď prenajal priamym výberom na obdobie desiatich rokov hnuteľný majetok, stavby a pozemky a zároveň sa zaviazal po toto obdobie zabezpečiť ročnú dodávku dreva v objeme 50 000 kubických m³ spoločnosti, zapísanej do obchodného registra len mesiac predtým, ako bola uzatvorená nájomná zmluva, a keď nezabezpečil transparentnosť pri výbere nájomcu formou obchodnej verejnej súťaže.

Takisto v ďalších prípadoch nájmu štyroch samostatných hospodárskych jednotiek s garantovanou ročnou dodávkou dreva v objeme 200 000 m³ na obdobie desiatich rokov spoločnosti, ktorej spracovateľské kapacity boli v priemere na úrovni 24 % z dodávanej drevnej hmoty. LESY SR podľa NKÚ napríklad tiež nepreukázali, aké ukazovatele sa majú zlepšiť, respektíve na základe akých kritérií budú hodnotiť prínos mediálnej kampane Les sme my, ktorej zmluvne zabezpečená suma predstavovala takmer 1,25 milióna eur. "Štátny podnik nevytvoril v procese verejného obstarávania dostatočné súťažné prostredie, keď stanovil neprimerané (diskriminačné) podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky na audítorské služby na obdobie rokov 2015 až 2018, čo mohlo odradiť potenciálnych záujemcov od predloženia ponuky," zdôraznil úrad.

NKÚ SR na základe vykonaných kontrol na mieste navrhuje prehodnotiť spôsob evidencie zásob dreva na manipulačno-expedičných skladoch tak, aby stav zásob bol prehľadný a aktualizovaný. Úrad hodnotí elektronizáciu skladových zásob dreva na odvozných miestach a v expedičných skladoch ako základný nastroj transparentnosti evidencie a predaja dreva. "Ako príklad dobrej praxe dávame do pozornosti pilotný projekt v Odštepnom závode Smolenice PEZ - Podrobná evidencia zásob, ktorého pozitívom je elektronický doklad o pôvode dreva. Ako ďalší príklad dobrej praxe z oblasti elektronizácie úrad vníma zvyšovanie množstva predaného dreva prostredníctvom elektronickej aukcie dreva v roku 2017, ktorá prispela k zvýšeniu transparentnosti predaja," uviedol ďalej vo svojich záveroch kontroly lesov kontrolný úrad.

Kontrola podľa NKÚ tiež napríklad preukázala, že obhospodarovatelia lesov poznajú politiku lesného hospodárstva, formulovanú v národných programoch, avšak koncepčné dokumenty nie sú pre obhospodarovateľov záväzné a majú len odporúčací charakter.

Stanovisko LESY SR š. p. k výsledkom kontroly NKÚ:

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) uverejnil minulý týždeň (17.5.2019) Záverečnú správu, v ktorej sa zameral na kontrolu Politiky lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom štátu v štátnych podnikoch.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (LESY SR) pripravujú podrobnú odpoveď na zistenia, ktoré NKÚ publikoval. Vzhľadom na to, že bolo publikovaných množstvo zistení, LESY SR poskytnú odpovede na všetky zistenia na tlačovej konferencii, ktorú zvolajú budúci týždeň.

NKÚ v Záverečnej správe konštatuje závažné zistenia, ktoré mali súvisieť s porušením zákona o štátnom podniku, najmä „nehospodárnosťou pri nakladaní s majetkom v správe podniku, nevykonávaním povinností s odbornou starostlivosťou  a v súlade so záujmami štátnych podnikov, porušením zákona o verejnom obstarávaní, zákona o účtovníctve, zákona o nájme  a prenájme nebytových priestorov, obchodného zákonníka a zákona o lesoch“.

Keďže NKÚ v Záverečnej správe neuviedlo, v ktorom období, kde a ako malo dôjsť ku porušeniu zákona, LESY SR sa obrátia na NKU so žiadosťou o doplnenie. LESY SR sa na NKÚ zároveň obrátia aj so žiadosťou o vysvetlenie zjavných nepresností, ktoré odzneli na tlačovej konferencii NKÚ minulý týždeň.

LESY SR považujú za veľmi pozitívne, že NKÚ konštatuje, že „najúčinnejším ochranným opatrením proti šíreniu podkôrneho hmyzu v smrečinách bolo včasné spracovanie vetrovej kalamity“. Potvrdzuje sa tak, že LESY SR konali správne, keď aktívne bojovali s následkami kalamity.

Považujeme tiež za pozitívne, že generálny riaditeľ kancelárie NKÚ počas tlačovej konferencie vyzdvihol novú obchodnú politiku, ktorú presadzuje súčasné vedenie štátneho podniku LESY SR. NKÚ totiž realizovalo kontrolu za roky 2015 – 2017.

NKÚ odporučilo LESOM SR realizovať viacero opatrení, ktoré majú v budúcnosti zlepšiť hospodárenie podniku. „Viacero opatrení, ktoré navrhuje NKU, sme začali realizovať už pred niekoľkými mesiacmi. Môžem spomenúť napr. nový systém evidencie dreva, či zavádzanie certifikátu ISO v oblasti protikorupčného správania“, povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ing. Marian Staník.

 

 

 

Naposledy zmenené: pondelok, 20 máj 2019 19:56
Prečítané: 303
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Inštitút náhodnej ťažby už nemá byť zneužívaný

Inštitút náhodnej ťažby už nemá byť zneužívaný

O čom sa píše

Generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Peter Kicko počas tlačovej konferencie ministerstva...

Prečítajte si viac
Keď povedia ochranári nie, lesníci dostanú zaplatené. Aj štátni

Keď povedia ochranári nie, lesníci dostanú zaplatené. Aj štátni

Aktuálne

Vo večerných správach verejnoprávnej televízie sa včera venovali zastaveniu náhodnej ťažby v Ľubochnianskej doline. Moderátor správ uviedol príspevok tvrdením, že inšpektori...

Prečítajte si viac
Prekáračky k zákonu o poľovníctve pokračujú

Prekáračky k zákonu o poľovníctve pokračujú

Aktuálne

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR opakovane vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby vládou schválený zákon o poľovníctve v...

Prečítajte si viac
Komentár: Keď sa lesníci a ochranári dohodnú

Komentár: Keď sa lesníci a ochranári dohodnú

Aktuálne

Legendárny MODUS má v jednej piesni text, ktorý je založený na tom, že „keď sa raz oči dohodnú“, je z toho láska...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex Agrokomplex.sk