Logo
Vytlačiť túto stránku

Poznámka: Obdivuhodná kreativita lesníctva

Prepracovanosť, variabilita a prispôsobenie lesníckych postupov konkrétnym prírodným podmienkam stanovišťa, na ktorom sa obhospodarovaný lesný porast nachádza, dokážu byť vskutku obdivuhodné. Zoberme si len jeden príklad za všetky – obnovu porastov, počas ktorej jedna generácia lesa strieda druhú.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Najčastejšie sa používajú pri obnove porastov clonný a okrajový rub, ale lesnícka veda a prax ponúkajú omnoho viac odskúšaných možností. V študijnej príručke Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, nazvanej Pestovanie lesa v heslách, sú popísané základné obnovné ruby a množstvo ich variantov. Do skupiny základných rubov patrí holorub, clonný, prípravný, semenný, presvetlovací (uvoľňovací), okrajový rub, dorub, Wagnerov rub, okrajový obrubný a okrajový odrubný rub.

A varianty základných obnovných rubov? Obnovný kombinovaný, skupinový (kotlíkový), pruhový, kulisový, Gayerov rub, Hartig-Hayerov rub, bádenský, Kravčinského, bavorský, Konšelov, klínový, Eberhardov, výberný, tmavý, túlavý a rozčleňovací. Každý variant je špecifický, niektoré už prestali byť dávno používané, ale všetky spája veľká kreativita lesníctva a stáročná snaha lesníkov pestovať lesy tak, aby plnili všetky svoje funkcie v prírode i pre spoločnosť.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: utorok, 05 január 2021 06:56
Prečítané: 377
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.