Logo
Vytlačiť túto stránku

Vlastníci lesov na Slovensku upozorňujú na nedodržiavanie Charty základných práv EÚ

V mene jedenástich regionálnych združení s viac ako miliónom súkromných vlastníkov pôdy, vlastniacich takmer jeden milión hektárov lesov, vystupuje ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorá obhajuje ich základné slobody, garantované Chartou základných práv Európskej únie vlastniť majetok a teda aj lesné pozemky. Charta oprávňuje vlastníkov brať všetky plody a úžitky z pozemku a požadovať včasnú a spravodlivú náhradu, ak vo verejnom záujme, ktorý musí byť presne definovaný, je táto sloboda obmedzená.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Až dve pätiny územia Slovenska sú obhospodarované 3 000 subjektami s právnou formou „pozemkové spoločenstvo“, ktoré sú kľúčovými prvkami lokálnej ekonomiky jednotlivých obcí na slovenskom vidieku aj preto, že dávajú príležitosť príjmov pre 10 000 živnostníkov, poskytujúcich služby v lesníctve.

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na základe informácií z Ministerstva vnútra SR ďalej v prezentácii na medzinárodnej vedeckej konferencii Finacovanie 2020 Lesy – Drevo uviedla, že v období od 1.1.2020 do 31.8.2020 nebolo vlastníkom lesov vyplatených v zákonnej lehote 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 61 rozhodnutí v celkovej sume 1 445 668,28 eur za obmedzenia hospodárenia z titulu zákona o ochrane prírody a krajiny.

Celá prezentácia ÚNIE s navrhovanými riešeniami pre štátnu správu je zverejnená na jej stránke na sociálnej sieti:

https://www.facebook.com/privlesy.sk/videos/3865797440110708

Prečítané: 863
(2 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.