Logo
Vytlačiť túto stránku

Analýza projektu Pralesy Slovenska: Občianske združenie Živý les a obce podávajú pripomienky

Ing. Dušan Lukášik, CSc. a Ing. Stanislav Bystriansky z Centra výskumu ekonomicky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav analyzovali Projekt ochrany Prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska a spracovali jeho komplexnú analýzu. Slúži Občianskemu združeniu Živý les a dotknutým obciam na podávanie pripomienok.  

 

Doporučený Prírodná rezervácia Bujanovská dubina Ilustračné foto Jozef Marko Prírodná rezervácia Bujanovská dubina

„Účelom predloženého materiálu je poskytnúť Občianskemu združeniu Živý les podklady pre rozhodovací proces v pripomienkovom konaní v tak zložitom komplexe, akým je les sám o sebe. Predložený materiál Projekt ochrany Prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska vytvára asymetriu v informáciách medzi spracovateľom a predkladateľom a bežným čitateľom, v ktorom zaniká potrebný detail, ktorý podstatným spôsobom určuje spôsob rozhodovania.

Pripravili sme materiál v troch verziách: 1. Samotné pripomienky 2. Pripomienky so stručným odôvodnením 3. Materiál, ktorý obsahuje systémové rozbory a rozbory v biologickej rovine. Pre účely medzirezortného konania autori pripravujú rozšírený materiál, ktorý bude reflektovať stav vývoja predloženého materiálu s potrebnými detailmi, určenými pre rozhodovací proces.

Tento rozsiahlejší materiál je pripravovaný pre potreby výboru petície MOR HO! za záchranu lesa, vody, v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode. Vzhľadom na skutočnosť, že k termínu vydania tohto materiálu má výbor zaevidovaných viac ako 20 000 podpisov pod petíciu, má právo vstúpiť do jednania s dotknutými ministerstvami a príslušným výborom Národnej rady SR,“ uvádza sa v úvode materiálu, ktorý zverejňujeme v celom rozsahu v prílohe k článku.

 

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 08 november 2020 15:15
Prečítané: 1213
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.