Logo
Vytlačiť túto stránku

Glosa: Len PBOL. Nie je to chyba? Áno, je

Emeritný vedecký a ministerský pracovník doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., ktorého netreba lesníckej odbornej verejnosti bližšie predstavovať, v závere článku, uverejnenom v októbrovom vydaní časopisu LES & Letokruhy píše, čo znamená ekologizácia lesného hospodárstva a ako je definované v aktuálnej novele zákona o lesoch prírode blízke hospodárenie v lesoch.

Doporučený Meranie zásob dreva v poraste modernou technológiou Foto: NLC - ÚHÚL Zvolen Meranie zásob dreva v poraste modernou technológiou

„V citovanom zákone sa síce hovorí o prírode blízkom obhospodarovaní lesov, ale vo vymedzení tohto pojmu sa píše, že o pestovných a obnovných postupoch, zameraných na pestovanie a vytváranie lesov..., čiže len o pestovaní lesov. Takže sa nakladanie s lesmi nechápe celostne, ale separátne, a to podľa jednej, aj keď veľmi dôležitej časti ich manažmentu, t. j. pestovania lesov. A tu je základný problém, prečo sme neboli v minulosti úspešní. Realizácia rozvoja lesov, taká, ako boli predstavy, sa neuskutočnila hlavne z dôvodu, že neboli vytvorené na to tak ekonomické, ako aj technické (technologické) podmienky.

Nakoniec rozčlenenie manažmentu lesov na jednotlivé disciplíny (odbory), ako je pestovanie lesov, ochrana lesov, ťažba dreva, ekonomika lesného hospodárstva, atď. má len pomocný charakter. Vždy tu musí ísť o celostný prístup k manažmentu lesov. Nerobíme túto chybu aj teraz? Okrem iného by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, čo by malo byť prioritou lesného hospodárstva v súčasnosti...“, píše na konci článku J. Konôpka.

Každý, kto z praxe pozná problémy slovenského lesníctva, uvedomuje si ich rozsah v lesných porastoch a ich dopady na fungovanie lesníckej prevádzky, pozná odpoveď na otázku, ktorú v článku položil renomovaný a rešpektovaný odborník. Sústrediť sa len a prioritne na prírode blízke hospodárenie v lesoch je chybou. Podľa skúsených lesníckych praktikov treba v prvom rade riešiť zdravotný stav horských smrečín, zákon o verejnom obstarávaní v lesnom hospodárstve, postavenie odborného lesného hospodára ako kľúčovej pozície v lesníctve a podmienky pre výkon hospodárskej úpravy lesov ako kráľovskej lesníckej disciplíny.

Potom budeme môcť na Slovensku hovoriť o celostnom prístupe k manažmentu lesov a o jeho zlepšení.

Jozef Marko

 

Naposledy zmenené: piatok, 23 október 2020 14:12
Prečítané: 629
(1 Hlasovať)
Lesmedium. All Rights Reserved.