Logo
Vytlačiť túto stránku

Vlastníci lesov zverejnili elektronickú petíciu za udržateľné prírodné parky Slovenska

Dôrazný protest proti šíreniu xenofóbie, intolerancii a neznášanlivosti predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v otázkach, aké Slovensko potrebuje parky pre prírodu a pre život ľudí na vidieku, zaslala ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska prezidentke, predsedovi parlamentu, premiérovi a ministrovi životného prostredia. Súčasne zverejnila elektronickú Petíciu za udržateľné prírodné parky Slovenska s názvom Perspektíva a budúcnosť ochrániť Slovensko pred zmenou klímy ochrániť prírodu aj ľudí.

Doporučený Národný park Veľká Fatra Ilustračné foto Jozef Marko Národný park Veľká Fatra

„Obraciame sa na vás v mene 11 regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, v mene ich členov - viac ako milióna súkromných vlastníkov pôdy, vlastniacich temer 1 milióna hektárov lesov na Slovensku – 3 300 subjektov - kľúčových prvkov lokálnej ekonomiky jednotlivých dedín, ktorí ponúkajú spoluprácu a participáciu na udržateľnosti života na vidieku. A v prípade najcennejších prírodných území ponúkajú svoju historickú skúsenosť, po generácie prenášanú pri starostlivosti o krajinu. Budúcnosť Slovenska vidia v udržateľných prírodných parkoch. S harmonickou interakciou prírody a ľudských zásahov s priamou angažovanosťou a silným prepojením miestneho obyvateľstva nie ako jednoduchých dodávateľov surovín a práce pozdĺž biologického reťazca ale ako strategických partnerov v cenných prírodných územiach.

So zdesením sme si vypočuli na rýchlo zvolaný brífing ministra životného prostredia Ján Budaj, ktorý v poobedných hodinách 20. októbra 2020 na Medzinárodný deň stromu zvolal do bratislavského parku. Kde spustil kampaň na zásadnú transformáciu národných parkov. A spolu so štátnym tajomníkom Jurajom Smatanom vyzvali na ofenzívu verejnosti na podporu ich kampane. Brífing, ktorý bol odpoveďou ministra Jána Budaja na našu ponuku budúcnosti Slovenska? Použiť zmysluplne pol miliardy eur na udržateľné prírodné parky a nie umelé, falošné národné parky? Len pre prestíž úzkej skupinky ľudí, ktorá sa nemôže pýšiť v zahraničí vlastníctvom územia národného parku?,“ uvádza sa okrem iného v protestnom liste ÚNIE, adresovanom ústavným činiteľom. List zverejňujeme v prílohe k článku v plnom znení.

Znenie elektronickej Petíciu za UDRŽATEĽNÉ PRÍRODNÉ PARKY SLOVENSKA s názvom Perspektíva a budúcnosť ochrániť Slovensko pred zmenou klímy ochrániť prírodu aj ľudí:

My, občania Slovenskej republiky podporujeme vznik ŽIVÝCH – UDRŽATEĽNÝCH PRÍRODNÝCH PARKOV podľa kritérií, ktoré presadzuje a podporuje Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) v týchto bodoch:

  • Podporujeme miestne obyvateľstvo, ktoré vyjadruje vôľu na území PRÍRODNÝCH PARKOV udržiavať živé, harmonické, vitálne územia odolné klimatickej zmene s ľudskými zásahmi, ktoré budú prispievať k zveľaďovaní prírodného a kultúrneho dedičstva našich najvzácnejších území.  
  • Podporujeme taký aktívny spôsob života a činnosti v územiach okolo PRÍRODNÝCH PARKOV, ktoré sú v súlade so záujmami ochrany a obnovy rôznorodosti prírodného dedičstva s udržovaním tradičnej sociálnej a kultúrnej hierarchie obyvateľstva obcí žijúcich v blízkom okolí PRÍRODNÝCH PARKOV.
  • Podporujeme miestne obyvateľstvo, ktoré na území PRÍRODNÝCH PARKOV ponúkajú také turistické a rekreačné služby, ktoré citlivo a harmonický rešpektujú špecifické vlastnosti územia tak, aby prinášali domácemu obyvateľstvu trvalý osoh a výhody z využívania prírodných zdrojov.
  • Podporujeme miestnych ľudí, ktorí sami vyjadrujú vôľu spravovať PRÍRODNÉ PARKY, aby spolu s municipalitami  a ostatnými zainteresovanými v dotknutých územiach, v spolupráci so župami a odborným dohľadom verejnej správy pre oblasť štátnej ochrany prírody, poľnohospodárstva a lesohospodárstva územia spravovali.
  • Podporujeme, aby na Slovensku bola Európska ekologická dohoda realizovaná v tolerancii a solidarite všetkých zainteresovaných vzájomným rešpektom a úctou, aby sme aktívne spolupracovali na riešeniach, ktoré budú v prospech nás všetkých pre záchranu jedinečného prírodného dedičstva aj pre budúce generácie, tak ako nás v tom podporuje aj Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. To nás môže všetkých priviesť k zamysleniu sa nad tým, ako zlepšiť náš spôsob života a rozvinúť kvalitu života, nie na polarizácii spoločnosti, ale na partnerskej spolupráci ľudí v zdravej krajine a živých lesoch.
  • Podporujeme Slovenskú klimatickú dohodu o PRÍRODNÝCH PARKOCH, keďže iba jedno percento finančných zdrojov na globálnu klimatickú krízu ide na obnovu poškodenej prírody, napriek tomu, že riešenia založené na obnove poškodenej prírody patria k najlacnejším spôsobom ukladania uhlíka z atmosféry a ochrane divej zveri. Preto podporujeme takú Slovenskú klimatickú dohodu, ktorá pomôže nám obnoviť a oživiť chorľavé a umierajúce PRÍRODNÉ PARKY, aby sme mohli ukázať cestu naším partnerom v spoločnom Európskom dome, že je možné a aj správne dávať miestnym obyvateľom príležitosť si obnovovať prírodné dedičstvo aj v záujme ozdravovania klímy.  
  • Výsadba stromov patrí k riešeniam založených na prírode a podporuje biodiverzitu i ukladanie uhlíka do živých ekosystémov iba vtedy, keď ekosystémy majú  dostatok vody na fotosyntézu. Preto podporujeme také riešenia, ktoré dajú miestnym obyvateľom príležitosť zveľaďovať svoje prírodné dedičstvo prostredníctvom zastavenia vysušovania vytváraním mokradí i vodozádržných opatrení v poškodenej krajine, aby naše PRÍRODNÉ PARKY boli šťavnato zelené, plné života, bohaté na zver a obnovili klimatické pľúca Slovenska i Európy.

Link na zverejnenú elektronickú petíciu: 

https://www.peticie.com/peticia_za_udratene_prirodne_parky__perspektiva_a_buducnos_ochrani_slovensko_pred_zmenou_klimy_ochrani_prirodu_aj_udi?u=6268883&uv=29375367

 

Naposledy zmenené: piatok, 23 október 2020 06:54
Prečítané: 455
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.