Logo
Vytlačiť túto stránku

NLC: Veľký úspech slovenského lesníctva v oblasti medzinárodnej spolupráce

Národné lesnícke centrum (NLC), ako člen rakúsko-slovenského konzorcia, získalo projekt zameraný na budovanie kapacít v oblasti lesného hospodárstva v Srbsku. Realizácia tohto projektu je logickým pokračovaním dlhodobej a úspešnej spolupráce medzi slovenskými a srbskými lesníckymi organizáciami. Masmédiá o tom dnes informoval Ing. et Ing. Ján Lichý, PhD. z referátu komunikácie a marketingu.

Doporučený Národné lesnícke centrum vo Zvolene Foto: NLC Národné lesnícke centrum vo Zvolene

Vo februári 2020 Európska komisia zverejnila výzvu v rámci programu Twinning na realizáciu projektu Zlepšenie lesného hospodárstva v Srbsku ako príspevok k zmierneniu a adaptácii na klimatickú zmenu. NLC reagovalo na túto výzvu a oslovilo potencionálnych partnerov z členských krajín EÚ na prípravu projektu. Na základe spätnej väzby od partnerov bolo vytvorené rakúsko-slovenské konzorcium. Na základe bohatých skúseností s programom Twinning prevzalo úlohu koordinátora projektu rakúske Spolkové lesnícke výskumné centrum.

Ďalšími partnermi projektu sú rakúske Spolkové ministerstvo pôdohospodárstva, rakúska Environmentálna agentúra a Rakúske spolkové lesy. Za slovenskú stranu je koordinátorom projektu Národné lesnícke centrum a partnerom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prezentácia projektu pre zástupcov srbského Ministerstva financií a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodné hospodárstva sa uskutočnila 15. 09. 2020.

Projektový zámer získal maximálny počet bodov a s jeho realizáciou sa začne v januári 2021, pričom bude trvať 2 roky. Celkový rozpočet projektu je 1 mil. € a po vecnej stránke je rozdelený na tri komponenty. Cieľom prvého komponentu Zlepšenie stavu lesníckej politiky a administratívnej kapacity je na základe zhodnotenia súčasného stavu lesníckeho sektora navrhnúť cestovnú mapu pre tvorbu Národného lesníckeho programu a realizovať vzdelávacie aktivity pre zamestnancov štátnej správy.

Druhý komponent Zlepšenie podporného systému pre lesnícky sektor je zameraný na prenesenie skúseností a postupov z podpory lesníctva v Rakúsku a na Slovensku do Srbska. V rámci tretieho komponentu Prenesenie legislatívy EÚ v oblasti uvádzania dreva na trh sa pozornosť sústredí na harmonizáciu srbskej legislatívy s legislatívou EÚ s dôrazom na praktické vzdelávanie zamestnancov zabezpečujúcich kontrolnú činnosť v uvedenej oblasti. Všetky uvedené aktivity sa budú uskutočňovať formou krátkodobých pobytov rakúskych a slovenských expertov v Srbsku.

Podľa Ing. Milana Sarvaša, PhD., koordinátora projektu za NLC, slovenskí lesnícki experti sú po vecnej stránke pripravení na realizáciu projektu a vedia využiť všetky poznatky a skúsenosti v uvedených oblastiach. Dôkazom toho je aj obsadenie pozície projektového poradcu slovenským expertom, ktorý bude priamo z Belehradu koordinovať činnosť všetkých expertov zapojených do projektu

„Twinningové projekty predstavujú najvyššiu úroveň podpory EÚ pre kandidátske a asociované štáty. Tento nástroj umožňuje podporiť približovanie národných legislatív kandidátskych krajín právnym predpisom EÚ. Preto zapojené inštitúcie z jednotlivých členských štátov EÚ musia preukázať vysokú úroveň nielen teoretických ale hlavne praktických poznatkov. Je na škodu, že celkovo Slovenská republika veľmi málo využíva tento nástroj, pretože umožňuje nielen využitie a podporu odborných kapacít štátnych a verejných inštitúcií smerom k medzinárodnej spolupráci, ale hlavne následne otvára priestor pre slovenské spoločnosti na priamu ekonomickú spoluprácu s krajinami, kde sa projekty realizovali. Sme presvedčení, že naša účasť v tomto projekte nielen potvrdí vysokú odbornú úroveň slovenského lesníctva, ale aj otvorí možnosti na ďalšiu spoluprácu,“ uviedol ďalej Milan Sarvaš.

 

Naposledy zmenené: štvrtok, 22 október 2020 18:21
Prečítané: 546
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.