Logo
Vytlačiť túto stránku

Agrorezort: Spoločné poľovačky budú

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po dohode s Úradom verejného zdravotníctva SR na svojej internetovej stránke aktuálne informuje, že zákaz zhromažďovania sa v počte vyššom ako 6 osôb nevzťahuje na organizovanie spoločných poľovačiek. Poľovníci však musia dodržať všetky prijaté opatrenia. Plnenie nariadených veterinárnych opatrení, súvisiacich s africkým morom ošípaných, ako aj znižovanie počtu zveri s cieľom zabrániť škodám spôsobovaným zverou, je tak plne umožnené. Agrorezort informuje aj o dôležitej zmene: po novom je možné vykonávať spoločné poľovačky aj v časti nárazníkovej zóny s Maďarskou republikou.

Doporučený Ilustračné foto: Internetová stránka MPaRV SR Ilustračné foto: Internetová stránka MPaRV SR

„Spoločné poľovačky sa môžu uskutočňovať pri dodržaní nasledovných protiepidemiologických podmienok:

  • a) Spoločné poľovačky sa konajú v exteriéri, vo voľnej prírode, nosenie rúška pri  zachovaní odstupov medzi osobami najmenej 5 metrov nie je povinné.
  • b) Osoby zúčastnené na poľovačke sa nebudú zhromažďovať. Strelci budú stáť na stanovištiach samotní a honci v pohone budú v rozostupe minimálne 10 – 20 metrov.
  • c) Osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí musia náležite dbať o osobnú hygienu a tam kde je to potrebné, aplikovať dezinfekciu na ruky.
  • d) Na hromadnom podujatí sa nemôžu zúčastniť osoby s príznakmi respiračného ochorenia.

V praxi to znamená, že nástup s pokynmi pre lov a kontrolou dokladov musí prebehnúť rýchlo, bez zbytočného predlžovania a zhromažďovania sa osôb. Nástup a výrad je vhodné organizovať vo voľnej prírode. Nie je vhodné praktizovať pozdrav podaním ruky. Počas doby, kedy nie je možné dodržať odstup 5 metrov (nástup, výrad, kontrola dokladov, spoločná manipulácia so zverou), je potrebné dodržiavať opatrenia (nasadené rúško). Po ukončení poľovačky nesmú na túto činnosť nadväzovať žiadne ďalšie spoločenské zhromaždenia (napr. spoločenské posedenie po poľovačke, tzv. posledný pohon), nakoľko by bolo v rozpore s prijatými opatreniami,“ uvádza sa v tlačovej správe agrorezortu.

Ministerstvo v nej apeluje na užívateľov poľovných revírov, aby zintenzívnili lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie na maximum. Vývoj situácie s africkým morom ošípaných dokážu poľovníci výrazne ovplyvniť. Užívatelia poľovných revírov by preto mali vytvoriť podmienky na umožnenie lovu diviakov a zapojiť do lovu všetkých poľovníkov.

Agrorezort dodáva, že organizovanie spoločných poľovačiek je v súčasnej dobe nevyhnutné aj vo vzťahu k plneniu veterinárnych opatrení v súvislosti so znižovaním stavov diviačej zveri a tým k zamedzeniu šírenia AMO. Spoločné poľovačky sú nevyhnutné pre plnenie plánov lovu a predchádzanie škodám spôsobeným zverou. Práve spoločné poľovačky je možné považovať za najefektívnejší spôsob lovu, bez ich organizácie by bolo mimoriadne obťažné plány lovu splniť a znížiť početnosť napríklad premnoženej diviačej zveri. 

 

Prečítané: 371
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.