Logo
Vytlačiť túto stránku

Vlastníci lesov: Na Deň stromov vyzývame vládu, aby neodkladne pomohla slovenským lesom

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska si dnes pripomína Medzinárodný deň stromov, ktorý sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% lesnatosťou, pričom lesy v súkromnom vlastníctve tvoria viac ako polovicu výmery. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť nielen pre udržateľný život ľudí na vidieku, ale pre všetky úžitky lesov aj život v mestách. Informuje o tom predseda ÚNIE Ing. Milan Ovseník.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

„Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového. Urbáre, ktoré sa starajú o lesy vo vlastníctve stoviek tisíc drobných vlastníkov, opätovne v rámci jesenného zalesňovania vysadili milióny stromčekov na plochách, ktoré vznikli po prírodných katastrofách a tak obnovujú lesy pre ďalšie generácie. Nielen svoje, ale celej spoločnosti.

So znepokojením však oslavujeme dnešný Deň stromov, ktoré sú v bezprostrednom ohrození. Vývoj v európskych lesoch je alarmujúci, prírodné pohromy ničia celé spoločenstvá lesov, na Slovensku hrozí apokalypsa ihličnatých lesov severu Slovenska. Územia, ktoré nie sú len zdrojom dreva, či priestorom pre rekreáciu, ale sú významnými územiami prirodzenej akumulácie vôd.

Dlhodobý vývoj na Slovensku tiež ukazuje, akoby štát a celá spoločnosť bola k tejto klimatickej zmene stále hluchá a slepá. Akoby nechcela vidieť a počuť, že náš súkromný les skutočne potrebuje neodkladnú pomoc. Aj pre nich. Aj pre ich úžitky, ktoré z lesa bezplatne využívajú. S neistotou preto vnímame návrh štátneho rozpočtu na roky 2021-2023, prerokovaný Vládou SR 14. októbra. Nenašli sme v ňom s lesníckou sekciou MPaRV SR prediskutované milióny eur pomoci súkromným obhospodarovateľom lesov.

V zverejnenom návrhu štátneho rozpočtu, vo výdavkoch v kapitole MPRV SR, sme nenašli avizované pomoci - napr. cca 45 miliónov eur na úhradu strát, ktoré vznikli obhospodarovateľom lesa v rokoch 2019 a 2020 z dôvodu pandémie COVID-19 a podkôrnikovej kalamity. Taktiež sme v dokumente nenašli  výdavky na podporu mimoprodukčných funkcií lesov, ktoré sú každoročne od roku 2017 žiadané v objeme 8-10 mil. eur, ale rezort súkromným obhospodarovateľom lesov za stopercentné plnenie mimoprodukčných funkcií vyplácal zo štátneho rozpočtu len 25-30% oprávneného nároku.

A takisto sa z návrhu javí, že v rozpočte kapitoly MPRV SR sa neráta s avizovanou tvorbou lesného ekofondu na avizovanú podporu prírode blízkeho obhospodarovania lesov tak, ako je deklarované v Programovom vyhlásení vlády SR 2020-2024. Preto v tento Medzinárodný deň stromov ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska vyzýva Vládu SR na čele s Igorom Matovičom na neodkladné spustenie S-O-S pomoci pre slovenské lesy - pomoci pre ľudí. A uchádza sa o podporu celej spoločnosti,“
uvádza vo vyhlásení ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Ing. Milan Ovseník.

 

Naposledy zmenené: utorok, 20 október 2020 08:11
Prečítané: 464
(3 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.