Logo
Vytlačiť túto stránku

Pamiatkarom pomohli s 3D modelmi aj odborníci z Národného lesníckeho centra

Pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie, ktorý pripadá na 17. október, zverejnil Pamiatkový úrad SR ďalšiu kolekciu virtuálnych 3D modelov hradísk, hradov, a iných archeologických nálezísk v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. Nadväzuje tým na zverejnenie prvého súboru 3D modelov hradísk z júna 2020. 3D modely sú spracované z dát získaných leteckým laserovým skenovaním, ktoré Pamiatkovému úradu SR poskytli  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen. 

Doporučený Jeden z 3D modelov Zdroj: Pamiatkový úrad SR Jeden z 3D modelov

Na internetovej stránke Pamiatkového úradu SR je uvedené, že na modeloch sú prehľadne vyznačené relikty ľudskej činnosti z minulosti, ako opevnenia (valy, priekopy), brány a iné vstupy, pozostatky veží a iných murovaných stavieb, neopevnené sídla, umelo upravené terasy, na ktorých pravdepodobne stáli domy alebo iné stavby (napr. dielne), cisterny na zhromažďovanie dažďovej vody, pramene, ktoré poskytovali pramenitú vodu obyvateľom hradísk, pôvodné prístupové cesty na hradiská a iné historické cesty s početnými úvozmi. 

Na niektorých modeloch sú viditeľné aj ďalšie stopy po hospodárskom využívaní krajiny našimi predkami ako sú pozostatky milierov, uhliarske zvážnice, ťažobné areály,  jarok na náhon vody do banskoštiavnických tajchov, zaniknuté plužiny polí a lúk, ruina barokového kostolíka, turistická rozhľadňa z 19. storočia či hrobka šľachtickej rodiny zo začiatku 20. storočia. 3D modely archeologických nálezísk s okolitým terénom tak poskytujú obraz historickej krajiny, ktorá bola spoluvytváraná prírodnými živlami a ľudskými aktivitami v priebehu dlhých storočí. 

Vizualizácie sú spracované v dvojnásobne vyššej kvalite ako verejne dostupné dáta. Využívajú farebné zobrazenie zvýrazňujúce pozostatky ľudskej činnosti v krajine. Žltá farba indikuje vypuklé tvary ako sú napríklad pozostatky valov; modrozelená farba  znázorňuje priehlbiny, teda priekopy, pozostatky starých ciest a podobne.  

 

 

Prečítané: 359
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.