Logo
Vytlačiť túto stránku

Napadnutie lesov podkôrnikmi podľa amerických vedcov negatívne vplýva na kvalitu vody

Vedci z Colorada publikovali v roku 2013 závery štúdie, podľa ktorej napadnutie lesných porastov podkôrnym hmyzom vplýva na kvalitu vody v Rocky Mountains v Severnej Amerike. Na Slovensku sú v súčasnosti napadnuté lykožrútmi desaťtisíce hektárov horských smrečín, ktoré nemôžu lesníci kvôli zákazom a obmedzeniam od ochranárov včas, v dostatočnej miere alebo vôbec spracovať. Preto je namieste otázka pre slovenských vedcov, či skúmajú dopady rozsiahlej podkôrnikovej kalamity na povodia v zasiahnutých oblastiach a ak áno, k akým záverom dospeli. Naša redakcia sa bude zaujímať o odpovede na tieto otázky.

Doporučený Podkôrniková kalamita v Javorovej doline pri horskej rieke Javorinke Ilustračné foto Jozef Marko Podkôrniková kalamita v Javorovej doline pri horskej rieke Javorinke

Keď chrobáky nakazia zdravé stromy, menia ich na modrajúce špongie, spôsobujú obmedzenie živín a transport vody do stromu. To nakoniec môže spôsobiť stromu úmrtnosť, ktorá vedie do veľkých zmien, meniacich vodné a energetické cykly, vrátane zadržania zrážok a žiarenia, zmien rýchlosti vetra, akumulácie snehu, topenia snehu a evapotranspirácie.Spolu so zmenami vo vodných a energetických cykloch, napadnutia lykožrútom majú potenciál zmeniť lesnú biochémiu, transport rozpustených látok a tým aj kvalitu vody. Jedným z hlavných problémov je vplyv na kvalitu vody pre ohrozené rastliny, rastúce v zamokrených povodiach, ktoré sú pod vplyvom zaťaženia organickým uhlíkom,“ uvádza sa v úvode vedeckej štúdie z Colorada.

Jeden zo záverov štúdie znie: Celkový organický uhlík (TOC) je všadeprítomný v povrchových a podzemných vodách a pochádza z prírodných i umelých zdrojov. Typicky jarný odtok v horských povodiach mobilizuje rozpustené organické látky do povrchových vôd a vytvára výraznejšie sezónne uvoľnenie. Napadnutia lykožrútom majú schopnosť ovplyvňovať uvoľňovanie TOC a zaťažovať porastové koruny, môžu tiež zvýšiť odtokové množstvo organických látok, meniť cyklus látok na chodníkoch cez zvýšené ukladanie uhlíka  do vrstiev pôdy, ochudobňovať ihličie na lesnej pôde, čo môže viesť k zvýšenému úbytku a vylúhovaniu organických látok.

Tieto zmeny v TOC koncentrácii a vlastnosti môžu byť problematické pre zariadenia na úpravu vody. Chlórovanie na TOC bohaté vody môže viesť k tvorbe potenciálnych karcinogénnych vedľajších produktov dezinfekcie (DBPs) 0,9 humínovými látkami, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v rozpustenej organickej hmote. DBPs sú silne regulované United States Environmental Protection Agency (US EPA).“

V prílohe k článku zverejňujeme kompletné závery zmienenej štúdie.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: utorok, 15 september 2020 12:14
Prečítané: 418
(1 Hlasovať)
Lesmedium. All Rights Reserved.