Logo
Vytlačiť túto stránku

Výberkové lesy v juhovýchodnej Európe: Pochádzajú z pôvodných prírodných lesov

Opis prírodných lesov s prirodzenou obnovou so zameraním na výberkové porasty jedle, smreka a buka v Bosne a Hercegovine, ich pôvod, zisťovanie zásob, spôsob obnovy, evidencia a škodlivé činitele. Výskyt výberkových lesov v Srbsku, Grécku a Turecku. Takto znie obsah zaujímavej prezentácie skúseného lesníkeho odborníka Ing. Milana Tótha z Košíc, nazvanej Výberkové lesy v juhovýchodnej Európe. O výberkových lesoch sa aktuálne vedú v lesníckej prevádzke na Slovensku živé diskusie. Prezentované postrehy a skúsenosti zo zahraničia môžu prispieť k ich konštruktívnym a racionálnym záverom.

Doporučený Slovenskí lesníci sa pozerajú do korún stromov vo výberkovom lese v Rakúsku Ilustračné foto Jozef Marko Slovenskí lesníci sa pozerajú do korún stromov vo výberkovom lese v Rakúsku

„Počas dlhoročnej praxe v taxácii lesov som nemohol vidieť veľa výberkových lesov na Slovensku. Pri auditoch v zahraničí som mal neuveriteľnú možnosť vidieť rôzne výberkové lesy v rôznych krajinách Európy. Počas 15-tich rokov putovania po Európe som videl výberkové lesy rôznych drevín, pričom by som chcel vyzdvihnúť tie v Bosne a Hercegovine, ale netreba opomenúť ani tie v Grécku a v Turecku,“ uvádza v úvode prezentácie Ing. Milan Tóth.

Ďalej zdôrazňuje, že „výberkové lesy pochádzajú z pôvodných prírodných lesov. Najväčšie sprístupnenie porastov bolo vykonané počas nadvlády Rakúsko Uhorska v 19. a počiatku 20. storočia, pričom sa hospodárilo výberkovým spôsobom, vybudovali sa len lesné železnice a cesty. V mnohých porastoch došlo k premene na čisté bučiny (Vysoké degradované lesy buka na výmere 176857ha), ktoré sú potenciálne vhodné na výberkové hospodárenie po návrate jedle do zastúpenia. Geografické a klimatické podmienky umožňujú výskyt prirodzených lesov, Bosna a Hercegovina je hornatá krajina, väčšina lesov sa nachádza v nadmorskej výške nad 1000m nad morom, prevažujúci podklad tvoria vápence a dolomity, ale vyskytujú sa všetky horniny a podmienky. Klíma je charakteristická horúcimi suchými letami a veľmi chladnými zimami s veľkým množstvom snehu. Zažil som viackrát čerstvý sneh v októbri (20 cm) aj trvalú snehovú pokrývku v marci. Výška snehovej pokrývky býva v niektorých regiónoch aj vyše metra.“

Poznatky v závere sumarizuje slovami: „Pri návšteve každej krajiny máme možnosť sa niečo nové naučiť. Vo všetkých navštívených krajinách pristupujú podobným spôsobom k zisťovaniu zásob po hrúbkových stupňoch. Prevažuje jeden zásah za decénium, intenzita zásahu 15-23% podľa drevinového zloženia a prírastku, sortimentová metóda pri pni (kvôli miestnej dani z ceny pri pni). Daný systém ťažby je nákladný, napr. do 28 BAM/m3 (14€/m3) za ťažbu a približovanie v Bosne a Hercegovine. K tomu je potrebné prirátať náklady na vyznačovanie a evidenciu dreva. Napriek prirodzenej skladbe porastov a rôznovekej štruktúre dochádza k vypadávaniu smreka (sucho a následne podkôrnik). Na návštevu Bosny a Hercegoviny sa vždy teším, pretože mám možnosť vidieť tisíce hektárov výberkových lesov. Tieto lesy považujem za najkrajšie v Európe.“

V prílohe k článku zverejňujeme celú prezentáciu Ing. Milana Tótha o hospodárení vo výberkových lesoch juhovýchodnej Európy.

Jozef Marko

Prečítané: 357
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.