Logo
Vytlačiť túto stránku

Štátne lesy TANAP-u: Lesnícka nečinnosť je vylúčená!

Prírode blízke obhospodarovanie lesa je názov projektu, ktorý v súčasnosti dokončuje kolektív autorov Výskumnej stanice TANAP-u a ŠL TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Cieľom projektu je znovu započať zmeny v prístupe k starostlivosti o lesné ekosystémy v správe Štátnych lesov TANAP-u, vo všetkých jeho rastových fázach, diferencovane podľa stavu, v akom sa v súčasnosti nachádzajú, pri aplikovaní princípov prírode blízkeho hospodárenia a v súlade so základnými zásadami stanovenými pri zriadení Tatranského národného parku. Informácia je zverejnená na stránke Štátnych lesov TANAP-u na sociálnej sieti.

Doporučený Výsledok lesníckej nečinnosti v dôsledku ochranárskeho zákazu Foto Jozef Marko Výsledok lesníckej nečinnosti v dôsledku ochranárskeho zákazu

„Každému, kto sa vyzná v lesníckej vede, je jasné, že podmienkou prírode blízkeho hospodárenia je permanentná, nepretržitá starostlivosť o les v každom jeho rastovom štádiu, individuálne a diferencovane aj v rámci jedného dielca, metódami, ktoré sú účinné v danom veku a v jestvujúcich prírodných podmienkach. Metódy musia byť použité pružne, včas a s dostatočnou intenzitou.

A tiež je každému asi jasné, že v Tatranskom národnom parku sa nejedná o nič nového. Už od zriadenia TANAP-u v roku 1949 je potrebné na tomto území zachovať prírodné tvary v pôvodnej podobe a poskytnúť rastlinným a prírodným spoločenstvám možnosť nerušeného života a vývinu v pôvodnom prostredí, a tam, kde tieto boli ľudskou činnosťou narušené, priviesť ich postupne do pôvodného alebo žiaduceho (prírode blízkeho) stavu.

A to sa dá len tak, že rekonštrukcia a často aj len ochrana pôvodných biocenózy TANAP-u sa nemôže chápať ako príležitosť k lesníckej nečinnosti a konzervácia súčasného stavu. Uvedenie porastov TANAP-u do prirodzeného stavu vyžaduje trpezlivú dlhodobú prírodovedeckú lesnícku prácu a často i energické zásahy, aby sa tieto lesy dostali do žiaduceho stavu,“  uvádza sa v aktuálnom statuse Štátnych lesov TANAP-u.

Aj v prípade dokončeného pretvárania narušených porastov sa tieto práce citlivo po dlhšiu dobu budú musieť vo svojom vývoji usmerňovať, než sa obnoví ich vlastná autoregulačná schopnosť (Bezačinský, Greguš, 1976). Demonštračné objekty boli vybrané na celom území TANAP-u. Celý projekt bude onedlho zverejnený aj na webovej stránke Štátnych lesov TANAP-u. .

Titulok: Lesmedium.sk

 

 

Naposledy zmenené: piatok, 11 september 2020 09:50
Prečítané: 472
(1 Hlasovať)
Lesmedium. All Rights Reserved.