Logo
Vytlačiť túto stránku

Odborná platforma lesníkov a spracovateľov dreva apeluje na politikov, aby sa zaoberali Európskou zelenou dohodou

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA považuje zamýšľaný presun agendy lesného hospodárstva z pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod gesciu Ministerstva životného prostredia SR za neopodstatnený, pokiaľ nebude dohodnutý a spracovaný strategický materiál, ktorým musí byť Štátna politika na ochranu lesného bohatstva Slovenska a jeho prírodných zdrojov. Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú dnes platforma uvoľnila do masmédií a zverejnila na svojej webovej stránke.

Doporučený Predstavitelia platformy na stretnutí s novinármi v Bratislave Ilustračné foto Peter Gogola Predstavitelia platformy na stretnutí s novinármi v Bratislave

„Sme presvedčení o tom, že najskôr musí byť jasne zadefinovaná spoločenská objednávka a stanovené strategické ciele, ako nakladať s celým prírodným bohatstvom našej krajiny. Po rozpracovaní strategických cieľov na jednotlivé opatrenia musí štát zabezpečiť, aby boli efektívne dodržiavané všetkými zainteresovanými skupinami – vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov, ochrancami prírody, vodohospodármi, poľnohospodármi, turistami, developermi a tak ďalej. Preto naša Platforma od svojho vzniku v auguste minulého roka presadzuje, aby bola dohodnutá takzvaná ústava pre lesy, teda legislatívny nástroj, integrujúci jednotný postup pri záchrane lesného bohatstva Slovenska a všetkých jeho prírodných zdrojov,“ hovorí koordinátor Platformy Ing. František Štulajter, CSc.

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA presadzuje aj jednotné riadenie starostlivosti o lesné bohatstvo štátu a integrovaný manažment všetkých súčastí krajiny – pôdy, vody a lesa, ktoré budú dôležitou súčasťou realizácie dlhodobej Štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva a prírodných zdrojov Slovenska. Takéto riadenie musí podľa Platformy zastrešovať samostatné ministerstvo, ktoré by malo v kompetencii starostlivosť o lesy a agrolesnícke ekosystémy,  starostlivosť o ochranu prírody a riadenie využívania surovín a produktov z lesa. Súčasne by bolo vhodné podľa Platformy priradiť do tohto ministerstva aj starostlivosť o vodné hospodárstvo, pretože odvetvia, súvisiace s lesom a prírodou, sú úzko prepojené aj s vodným hospodárstvom a vzájomne sa významným spôsobom ovplyvňujú“, pripomína Ing. Milan Ovseník, predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.

Odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA apeluje na zákonodarcov v novo zloženej Národnej rade Slovenskej republiky a členov novej Vlády Slovenskej republiky, aby urobili maximum pre naplnenie Európskej zelenej dohody. Odborníci z Platformy sú zároveň pripravení prispieť k vypracovaniu Národného strategického plánu ako východiskového a celospoločensky záväzného materiálu, nevyhnutného pre implementáciu Európskej zelenej dohody v našej krajine.

Jozef Marko

Link na celý text tlačovej správy:

https://platformaprelesy.sk/nase-aktivity/odborna-platforma-nesuhlasi-s-presunutim-lesneho-hospodarstva-do-rezortu-zivotneho-prostredia-apeluje-na-politikov-aby-sa-zaoberali-europskou-zelenou-dohodou/

Naposledy zmenené: nedeľa, 29 marec 2020 13:37
Prečítané: 1111
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.