Logo
Vytlačiť túto stránku

Lesnícka ochranárska služba: Ak nedôjde k včasnému spracovaniu kalamity hrozí, že prídeme o podstatnú časť zdravých smrekových lesov

Kalamita Alžbeta z 19. novembra 2004 najviac zasiahla oblasti Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Oravy a Slovenského rudohoria. K 31. 12. 2005 bolo evidovaných cca 5 300 000 m3 kalamitnej hmoty. Väčšia časť kalamity sa spracovala, ale časť (asi 500 000 m3) sa ponechala v porastoch na samovývoj za účelom „ochrany prírody a biodiverzity“, resp. „sledovania procesov“. Lykožrút sa v rokoch 2005 a 2006 vyvíjal v nespracovanom dreve a od roku 2007, teda dva roky po kalamite, začal napádať okolité porasty. Vznikla kalamita historických rozmerov, podporená najmä vhodným počasím a problémami s odbytom dreva. Od tej doby na Slovensku lykožrút zničil viac ako 30 000 000 m3 dreva, teda asi 6 krát viac ako kalamita Alžbeta v roku 2004, resp. 60 krát viac ako bola ponechaná hmota na samovývoj.

Doporučený Nespracovaná kalamita sa rozširuje do zdravých smrekov, ktoré následne schnú Ilustračné foto Jozef Marko Nespracovaná kalamita sa rozširuje do zdravých smrekov, ktoré následne schnú

V odbornom stanovisku Národného lesníckeho centra – Lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica sa ďalej uvádza: „Berúc do úvahy vyššie uvedené, LOS upozorňuje na mnohé paralely s uvedeným obdobím po roku 2004. Ak ponecháme nespracovaných súčasných 500 000 – 1 000 000 m3 dreva, od roku 2020 sa situácia nielenže bude opakovať, ale nadobudne v už oslabených porastoch ešte hrozivejší rozmer. V horizonte najbližších rokov a aj vzhľadom na súčasný stav našej klímy tak môžeme prísť o podstatnú časť našich doteraz zdravých smrekových hospodárskych lesov.

V prípade ponechania kalamity v porastoch môžeme jednoducho vypočítať, aké škody ponechanie dreva spôsobí v roku 2020. Kalamitné drevo bude napadnuté v priebehu jari 2020. Pod kôrou jedného takto lykožrútmi naleteného stromu sa vyvinie za optimálnych podmienok približne 50 000 lykožrútov. Ak nedôjde k jeho včasnému spracovaniu (do konca mája 2020), lykožrúty v júni vyletia a za priaznivých podmienok napadnú a zničia ďalších 10 stromov. Uvažovalo sa pritom s počtom 5 000 naletených rodičovských lykožrútov na jeden strom. Tu sa jedná iba o dve generácie za rok. Pri troch generáciách sa počet opäť 10 násobne zvýši, takže po tretej generácií to bude 100 stromov. To hovoríme iba o 1 nespracovanom strome. V prípade 450 000 nespracovaných stromov (t.j. ak sa spracuje len 25 % dreva), pri bežne sa vyskytujúcich dvoch generáciách za rok, prídeme k číslu 4 500 000 napadnutých a zničených stromov v roku 2020.

LOS ako „Orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa“ podľa § 29 Zákona o lesoch odporúča nájsť všetky dostupné legálne spôsoby a metódy urýchleného spracovania všetkej smrekovej kalamitnej hmoty, ktorá padla na území Slovenska v zimných mesiacoch 2019/2020. Lykožrút smrekový je absolútne najvýznamnejší biotický škodca. Poškodená drevná hmota iba týmto škodcom ročne násobne prevyšuje poškodenú hmotu všetkými ostatnými podkôrnymi a drevokaznými druhmi dohromady.

LOS žiada kompetentné orgány, aby v tejto súvislosti vydávali, pokiaľ možno bez prieťahov, povolenia na okamžité a dôsledné spracovávanie smrekovej kalamitnej hmoty a aby čo najskôr v danej veci zasadla komisia zložená zo zástupcov MPRV SR a MŽP SR, ktorá upraví a spresní spoločný postup pri povoľovaní spracovania smrekového kalamitného dreva ako hlavného opatrenia proti premnoženiu lykožrúta.“

 

 

Naposledy zmenené: pondelok, 23 marec 2020 16:30
Prečítané: 1941
(1 Hlasovať)
Lesmedium. All Rights Reserved.