Logo
Vytlačiť túto stránku

Peniaze z lesa sa majú vrátiť späť do lesa

Premiér Peter Pellegrini a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná prišli dnes na rokovanie s vedením štátneho podniku LESY SR do Kriváňa s návrhom zmeniť znenie zákona o rozpočte na budúci rok, ktorý prikazuje lesníkom odviesť do štátneho rozpočtu minimálne päť miliónov eur ako povinný odvod. Štát chce odvod podniku ponechať, ale požaduje za to viac nových stromov. Informuje o tom tlačová agentúra TASR na svojej stránke Teraz.sk.

Doporučený Premiér na stretnuté s vlastníkmi lesov v Kežmarku Ilustračné foto Jozef Marko Premiér na stretnuté s vlastníkmi lesov v Kežmarku

"Tento odvod nebudeme od LESOV SR požadovať, ponecháme ho priamo štátnemu podniku, ale budeme za to žiadať zintenzívnenie výsadby nových stromov, respektíve použitia menej invazívnych metód ťažby a v niektorých častiach lesov, napríklad tých, ktoré sú blízko Bratislavy a sú skôr využívané na rekreačné účely, aby sa niekde ťažba mierne utlmila," reagoval premiér P. Pellegrini v Hrochoti na Kyslinkách, kam s podpredsedníčkou vlády prišli za lesníkmi priamo do terénu a videli ťažbu kalamitného dreva aj s pomocou ťažných koní.

V správe TASR sa ďalej uvádza, že podľa premiéra LESY SR často čelia kritike, že len ťažia a devastujú prírodu, ale ak les postihne ťažká kalamita, tak to inak nejde. "Chceme, aby následky boli čo najmiernejšie, a preto s pani podpredsedníčkou hľadáme možnosti, aby sme obnovu zdynamizovali," zdôvodnil premiér s tým, že po rokovaní s lesníkmi bude zrejmé, čo za päť miliónov eur ponúknu. "Ak nič, tak radšej tie peniaze zoberieme do štátneho rozpočtu," poznamenal predseda vlády.

Ministerka G. Matečná podľa TASR zdôraznila, že v niektorých lokalitách ako Kyslinky sa nepoužívajú ťažké mechanizmy, ale najmä ťažné kone. Šetrné spôsoby hospodárenia však nielenže nie sú pre lesníkov jednoduché, ale aj finančne nákladné."Lykožrútová kalamita, ktorá je v celej Európe, spôsobuje, že cena za drevo je mimoriadne nízka. Príjem za drevo nie je taký, ako bol po minulé roky. Takto by sa LESOM SR uľavilo," uviedla G. Matečná.

Premiér tiež pripomenul, že medzi ochranármi a lesníkmi by už konečne malo dôjsť k zmiereniu, konštruktívnej, odbornej a vecnej diskusii, čo ďalej s lesmi, ako ich chrániť a mať z nich aj úžitok. "Opäť máme na Slovensku akoby nejaký "džihád", kedy sme rozdelení na dva nezmieriteľné tábory. Jedni od rána do večera nadávajú na tých, ktorí naše lesy spravujú, druhí, ktorí pracujú v ťažkých podmienkach, sa musia brániť a vysvetľovať. Pokrikovanie dvoch táborov nevedie k ničomu, treba konštruktívnu, pokojnú diskusiu," dodal P. Pellegrini.

Odborná platforma chce systémové opatrenia pre všetky lesnícke subjekty

Odborná platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, na ktorú sa obrátili masmédiá so žiadosťou o stanovisko k informácii o odpustení ročného odvodu vo výške 5 miliónov eur štátnemu podniku LESY SR, víta rozhodnutie o tom, že finančné prostriedky, získané obhospodarovaním lesa sa do lesa vrátia.

Aj v prípade štátneho podniku LESY SR má vlastník, teda štát, nárok na vyplatenie dividendy a rozhodnúť ako s nimi naloží. Sme však presvedčení o tom, že štát by mal tak ako v prípade LESOV SR zohľadniť aj potreby neštátnych vlastníkov lesov na Slovensku. Mal by prijať pre všetky lesnícke subjekty také systémové opatrenia, aby vlastníci lesov mali možnosť reinvestovať financie, získané z lesa a odvádzané štátu, na ďalšie zveľaďovanie a ochranu lesa.

Čo sa týka ročného odvodu vo výške 5 miliónov eur do štátneho rozpočtu z hospodárskeho výsledku š. p. LESY SR nevieme, podľa akého algoritmu bola suma ročného odvodu vypočítaná. Treba veriť, že je objektívne stanovená, zodpovedá produkčným možnostiam lesov obhospodarovaných štátnym podnikom, situácii na trhu s drevom a neobmedzuje zdroje na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o zverený majetok štátu," uvádza sa v stanovisku odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska.

Neštátni lesníci volajú po bezodkladnej masívnej pomoci slovenským lesom  

„Urbárom zatiaľ dala vláda dvojité zdanenie a cez novely zákonov o lesoch a ochrane prírody a krajiny len nové povinnosti a najmä finančné záťaže, spôsobené zvýšenými nákladmi napr. za prírode blízke obhospodarovanie lesa - bez adekvátnej podpory z verejných zdrojov. Táto vláda však prijala aj taký legislatívny nástroj, ktorým vie neštátnym lesom pomôcť -  Vyhlášku MPaRV SR č. 226/2017 z. z. o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov. Na tento účel však musí do príslušnej rozpočtovej kapitoly vyčleniť dostatok peňazí, aby neboli krátené žiadané príspevky napr. na jednu štvrtinu, ako tomu bolo v minulom roku. Preto sme to žiadali v opätovnej žiadosti o bezodkladnú masívnu pomoc slovenským lesom na zmiernenie prírodných katastrof, vyvolaných vetrom a suchom, ktorú sme odovzdali premiérovi v Kežmarku na výjazdovom rokovaní vlády,“ reagovala na aktuálnu informáciu ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska vo svojom stanovisku.

 

Jozef Marko

Naposledy zmenené: štvrtok, 07 november 2019 10:21
Prečítané: 937
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.