Logo
Vytlačiť túto stránku

Ekonomika spomalila, ministerstvá majú šetriť, agrorezort očakáva vyššie výdavky kvôli africkému moru ošípaných

Výrazný vplyv na rozpočet a finančné výdavky môže mať napríklad aj africký mor ošípaných v prípade jeho šírenia sa, a to najmä z pohľadu opatrení, ako aj odškodnenia chovateľov. Uviedol to hovorca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vladimír Machalík v reakcii na výzvu ministra financií Ladislava Kamenického, aby ministerstvá z dôvodu spomaľovania slovenskej ekonomiky šetrili. Konštatuje sa to v správe TASR, ktorú citujú na svojej webovej stránke Hospodárske noviny. Čas ukáže, či spomalený rast ekonomiky, tlak na znižovanie výdavkov a zvýšené náklady agrorezortu na opatrenia, potrebné na zvládnutie afrického moru ošípaných, budú mať vplyv aj na rozpočtovú kapitolu, ktorá sa týka lesného hospodástva.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

"Pri zostavení návrhu rozpočtu na rok 2020 MPRV SR vychádzalo z limitov príjmov a výdavkov, stanovených Ministerstvom financií SR. Okrem obligatórnych prevádzkových výdavkov sa rozpočtové požiadavky týkajú pokrytia nákladov na kontrolnú, skúšobnú a inšpekčnú činnosť v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, na zabezpečenie veterinárnej ochrany a prevencie voči nákazám, na zabezpečenie fytosanitárnej ochrany, bezpečnosti potravín, na dotačnú činnosť v oblasti pôdohospodárstva, na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde, na zabezpečenie administrácie vyplácania platieb v rámci pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja a na zabezpečenie ďalších úloh vyplývajúcich MPRV SR z platnej legislatívy," spresnil V. Machalík. 

Výška navrhnutých prostriedkov EÚ a spolufinancovania spoločných projektov Slovenska a EÚ vychádza podľa Machalíka z aktuálnych odhadov ich čerpania v nasledujúcom období. "Čo sa týka prostriedkov štátneho rozpočtu, ich aktuálne navrhnutá výška na rok 2020 je približne na úrovni roku 2019," informoval o tom TASR hovorca agrorezortu. 

Okrem limitovaných príjmov a výdavkov rezort pôdohospodárstva podľa neho predložil ministerstvu financií požiadavky na zvýšenie rozpočtu. Ide o tzv. prioritné výdavky rezortu týkajúce sa predovšetkým dotačných titulov (podpora potravinárskeho sektora, eradikačné schémy, schémy štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, poistenie produkcie), ďalej podpory a propagácie slovenských potravín a značky kvality, podpory ekosystémových služieb a starostlivosti o les, realizácie pozemkových úprav na Slovensku, digitalizácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, informačnej bezpečnosti rezortu a podobne. 

Za spomalením rastu slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku tohto roka sú podľa ministra financií L. Kamenického najmä externé faktory. Rast hrubého domáceho produktu sa však spomalil výraznejšie, než rezort financií očakával. Ak aktuálne spomalenie bude pokračovať v druhom polroku, situácia bude podľa ministra L. Kamenického vážna. Pripustil aj ohrozenie cieľa vyrovnaného rozpočtu v tomto roku. Vyzval preto ministrov, aby začali šetriť.

Jozef Marko

 

Prečítané: 498
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.