Logo
Vytlačiť túto stránku

Lesník vyzýva: Zadržiavajme vodu, zachráňme, čo sa dá!

Do redakcie sme dostali príspevok Ing. Jozefa Vígľašského z Obecných lesov Pohronská Polhora, ktorý sa zamýšľa nad čoraz väčším nedostatkom vody v prírode. Vo svojom zamyslení píše: „V tejto smršti článkov o zlom horárovi a dobrom ochranárovi sa mi nejako vytratila ešte jedna strana problému. Tak dlho sa budeme handrkovať, až zrazu zistíme, že sme zaspali dobu a nevykonali sme opatrenia na zmiernenie dopadov otepľovania. Nie je na čase rozprúdiť debatu na inú tému? Momentálne len na lesoch v mojej pôsobnosti - čo je smiešnych 120 ha obecných lesov badám, že chradnutie sa netýka len smrekov, problémy majú aj listnáče. Ani sa nečudujem - mesačný úhrn zrážok spadne za jeden deň, odtečie preč, pôda nemá schopnosť zadržať vlahu. Nemáme zariadenia na zadržanie vody v krajine - nemyslím veľké priehrady. Mohli by sa na túto tému vyjadriť odborníci ? Sucháre už nezazelenáme, ale ešte máme šancu zachrániť, čo sa dá.“

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Vedci už desiatky rokov vyzývajú na prijatie konkrétnych, systémových a celoplošných opatrení v urbanizovanom aj prírodnom prostredí, ktoré by znamenali spomalenie obehu vody v prírode a jej účinné zachytávanie a zadržiavanie na povrchu zeme. Realita je však taká, že zatiaľ sa ľudskému spoločenstvu darí prijímať len čiastkové kroky. Na Slovensku ním má byť aktuálne výzva na vodozádržné opatrenia v mestách a obciach. 

Envirorezort v nej uvádza: „Z dôvodu dlhodobo nízkych úhrnov zrážok a nadpriemerne vysokého výparu sa sucho najmä na východnom Slovensku rozširovalo už počas zimy a následne aj počas marca a apríla 2019. Najhoršia situácia bola v druhej polovici apríla, kedy Slovenský hydrometeorologický ústav podľa monitoringu meteorologického sucha zaznamenal extrémne sucho na približne polovici územia Slovenska. Ministerstvo životného prostredia má preto pripravené konkrétne opatrenia ako zmierňovať jeho dopady.

V súčasnosti prebieha výzva Operačného programu Kvalita životného prostredia. Táto výzva je zameraná na vodozádržné opatrenia v mestách a obciach s celkovou alokáciou 17 miliónov eur. Ministerstvo životného prostredia výzvu pripravovalo v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ako aj so samosprávami, ktoré majú praktické skúsenosti s realizáciou vodozádržných opatrení Do tejto výzvy sa môžu zapojiť mestá, obce, aj neziskové organizácie.

Finančne sú podporované projekty na budovanie dažďových záhrad, zberných jazierok, umelo vytvorených mokradí, vegetačných striech a vegetačných stien, zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody,  ako aj náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné a polovegetačné zatrávňovacie tvárnice.

Samotná výzva je vyhlásená formou otvorenej výzvy – žiadatelia môžu priebežne predkladať svoje žiadosti.  Aktuálne sú prijímané žiadosti v rámci 6. hodnotiaceho kola. K 15. máju 2019 bolo predložených už 100 žiadostí, ktoré sú aktuálne v rôznom stave posudzovania. K uvedenému termínu bolo schválených 11 žiadostí v sume 1 754 937 eur.“

Jozef Marko

 

 

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 18 august 2019 13:24
Prečítané: 1231
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.