Logo
Vytlačiť túto stránku

Kritika: Ochranári môžu kontrolovať samých seba?!

V poslednom čase sú médiá plné informácií o tom, ako chce, má a môže štátna ochrana prírody a inšpekcia životného prostredia kontrolovať lesnícke postupy, zastavovať ich a úplne zakazovať, ale že ochranári majú právo kontrolovať aj samých seba, je verejnosti už menej známe. ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska dostala na svoj podnet, s ktorým sa obrátila na Európsky úrad pre boj proti podvodom (známym pod skratkou OLAF), pred niekoľkými dňami odpoveď z Oddelenia kontroly ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, Odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, zo Sekcie kontroly na Úrade Vlády SR, ktorá takúto prax potvrdzuje.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

„V nadväznosti na vznesené podozrenia a skutočnosti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že Sekcia kontroly  postúpila Váš podnet v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov vecne príslušnému orgánu štátnej správy Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcii environmentálnych programov a projektov so žiadosťou o prešetrenie uvedených podozrení, resp. o zaslanie stanoviska k uvedeným podozreniam a skutočnostiam. O výsledku prešetrenia, resp. o spôsobe vybavenia Vášho podnetu budete informovaný priamo zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálnych programov a projektov,“ citujeme z odpovede, ktorú dostal predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska Ing. Milan Ovseník.

Ing. Ovseník hovorí, o aký podnet ide: „V súvislosti so súčasnými konaniami v oblasti ochrany prírody v Národnom parku Veľká Fatra sme dali podnet na prešetrenie činnosti orgánov štátnej ochrany prírody v súvislosti s hospodárnym využitím verejných financií - eurofondov vo výške 3,5 milióna eur. V rokoch 2013-2015 realizovala Štátna ochrana prírody SR europrojekt nazvaný Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska Planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území. 

V rámci projektu sa mali mapovať, obnoviť a aktualizovať údaje o lesných, nelesných biotopoch a o rastlinách a živočíchoch. Ďalej mal byť zhodnotený stav a doterajšia starostlivosť o poľnohospodársky využívanú krajinu, lesné a nelesné ekosystémy, určiť hlavné predmety ochrany a stanoviť hlavné ciele manažmentu v programoch starostlivosti o chránené územia. Mali byť obnovené tematické štátne mapové diela, osobitne o chránených územiach a vypracovať návrh štruktúry zhodnotenia kvalifikovanej starostlivosti o prírodné ekosystémy. Súčasťou europrojektu malo byť aj vytvorenie systému na podporu rozhodovania a to zdôrazňujem, analýza vlastníckych a užívateľských vzťahov k pozemkom v chránených územiach a rokovanie s vlastníkmi a užívateľmi o alternatívach zabezpečenia cieľov.“ 

Ing. Ovseník vysvetľuje, že jedným z výsledkov projektu mal byť Program starostlivosti pre NP Veľká Fatra, v ktorom mali byť zadefinované ciele ochrany prírody na báze aktualizovaných údajov, navrhnutý spôsob dosiahnutia týchto cieľov a súčasne vlastníci, užívatelia pozemkov a dotknuté subjekty, aby poznali pravidlá, podľa ktorých je možné hospodáriť v území, ako sú ochranou prírody obmedzovaní. Mali byť pripravené podklady pre zmluvnú starostlivosť, nájom, výmenu alebo odpredaj pozemkov.

A čo sa po temer štyroch rokoch deje v Národnom parku Veľká Fatra? 3,5 milióna eur je vyčerpaných a Štátna ochrana prírody SR nasadila Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby preverila, čo tí "ničitelia prírody - súkromní vlastníci lesov" robia v národnom parku, ktorý bol vyhlásený bez ich súhlasu. A zabudla ich prizvať k tvorbe toho programu starostlivosti, podľa ktorého mali robiť. Teda nezabudli – dvakrát ich zavolali na stretnutie do studeného kultúrneho domu, kde im ponúkli vodu z plastovej fľaše a kávu z kanvice do plastového pohárika. A program starostlivosti vyhotovený IT firmou spolu s ostatnými dvoma za 3,5 milióna leží v šuplíku!

Preto sa pýtame, prečo neboli obhospodarovatelia aktívnejšie zapojení do tvorby dokumenty? A hlavne, prečo ŠOP nepokračovala v legislatívnom procese schvaľovania programu starostlivosti o chránené územie? Nie je tak 3,5 milióna eur, vykázaných na ochranu prírody, vynaložených nehospodárne? A nie je toto ten pravý dôvod, prečo - povedané slovami ministra Sólymosa - envirorezort chytá "mačku za chvost" pri lesohospodárskej činnosti aj v Národnom parku Veľká Fatra? Alebo si úradníci envirorezortu nesplnili svoje povinnosti a dnes ukazujú prstom na každého iného, len nie na seba?,“ dodáva Ing. Ovseník.  

Veľa a závažných otázok. To má verejnosť skutočne uveriť tomu, že ich objektívne zodpovedajú tí, ktorí si zvykli spochybňovať odbornosť a profesionalitu lesníkov, obhospodarovateľov lesov a lesomajiteľov pri každej možnej príležitosti...? Už len dodávam, že výsledkom každého kritického článku by mal byť návrh na riešenie. Myslím, že v tomto prípade ho vôbec nie je nutné uvádzať. Riešenie by malo byť predsa každému jasné.  

 

Jozef Marko

 

 

 

 

 

Naposledy zmenené: streda, 07 august 2019 19:17
Prečítané: 2743
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.