Logo
Vytlačiť túto stránku

Historický dôkaz o odbornosti mestských lesníkov z Banskej Bystrice

O jedinečnej možnosti porovnať stav lesného majetku na území obhospodarovanom Mestskými lesmi Banská Bystrica pred viac ako 120-timi rokmi a v súčasnosti a o odhalení množstva zaujímavých informácií, ktoré umožnili súčasným lesníkom preniesť sa do dávnych čias a zistiť, čím žili a ako pracovali ich predchodcovia, napísal vo svojom príspevku na facebookovom profile Prírode blízke obhospodarovanie lesov jeden z jeho najaktívnejších protagonistov Ing. Eduard Apfel, hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica.

Doporučený Ing. Apfel (v strede) vysvetľuje zvolené lesnícke postupy Foto Jozef Marko Ing. Apfel (v strede) vysvetľuje zvolené lesnícke postupy

Svoje dočasné odmlčanie sa v publikovaní príspevkov o prírode blízkom obhospodarovaní lesov vysvetlil Ing. Apfel takto: „Pracoval som intenzívne na veľmi zaujímavej publikácii, ktorá by mala byť publikovaná koncom roka. Vďaka ľuďom, ako sú Julko Burkovský (znovuobjavil) a Michal Kissimon (preložil), sa nám dostala do rúk publikácia o nami spravovanom lesnom majetku od bývalého riaditeľa Mestských lesov Banská Bystrica Ladislava Herdinu z roku 1895, t. j. spred 124 rokov! Výmera lesného majetku sa nezmenila. Súčasťou publikácie bude aj zhodnotenia stavu lesného majetku v dnešných dňoch. Myslím, že pomocou nej môžeme poukázať na obrovský prínos odborného lesníckeho spravovania lesného majetku a to, že aj po tak dlhej dobe sa mesto Banská Bystrica môže pýšiť veľmi hodnotným a dlhodobo trvalo udržateľným hospodárením na lesnom majetku.“

Pripravovaná publikácia bude podľa slov Ing. Apfela výrazne faktografická s cca 180 fotografiami, 50 tabuľkami a 44 grafmi. K svojmu príspevku priložil pre ilustráciu aj niekoľko grafov, ktoré poukazujú okrem iného na fakt, že ťažba za decénium 1888 - 1897 bola 262 797 m³ a v aktuálnom decéniu 2019 - 2028 je to 294 610 m³. „Za takú dlhú dobu je to minimálny rozdiel. Tiež vzhľadom na to, že zhruba o dve decénia dôjde k výraznému poklesu decenálnej ťažby, sme sa rozhodli nesplniť disponibilný objem ťažby a udržať maximálnu výšku ťažby pre roky 2019 - 2028 vo výške do cca 270 000 m³,“ dodal Ing. Apfel.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: utorok, 06 august 2019 18:16
Prečítané: 561
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.