Logo
Vytlačiť túto stránku

Ekonomické výsledky hospodárenia v lesoch za rok 2018

Lesné hospodárstvo Slovenskej republiky podľa Zelenej správy za rok 2018 vykázalo v minulom roku zisk vo výške 40,62 milióna eur. Hospodársky výsledok bol v porovnaní s rokmi 2015 až 2017 nižší najmä kvôli rastu nákladov na pestovnú a ťažbovú činnosť a rastu mzdových nákladov. Informácie zo Zelenej správy, zverejnenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aktuálne cituje tlačová agentúra TASR na svojom spravodajskom portáli Teraz.sk. 

Doporučený Obhospodarovateľom lesov rastú náklady aj na ochranu sadeníc Foto Jozef Marko Obhospodarovateľom lesov rastú náklady aj na ochranu sadeníc

Poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve dosiahli hospodársky výsledok 5 miliónov eur. Pretrváva rozdiel v dosiahnutom hospodárskom výsledku u štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesa. Horší hospodársky výsledok v štátnych lesoch je podľa agrorezortu spôsobený najmä nákladmi, vynaloženými na správu neodovzdaných lesov so zákazom ťažby dreva a verejnoprospešnými činnosťami (asi 6,4 milióna eur ročne), vylúčením z poskytovania náhrad za obmedzenie hospodárenia na lesných pozemkoch v dôsledku zákazov a obmedzujúcich podmienok ochrany prírody (asi 5,6 milióna eur ročne), vyššou odvedenou daňou z nehnuteľností (asi 3,5 milióna eur ročne), ako aj obmedzenými možnosťami čerpania podpory z verejných zdrojov a vyššími režijnými nákladmi v dôsledku zamestnávania všetkých odborných lesných hospodárov v pracovno-právnom pomere.

"V neštátnych lesoch pôsobia odborní lesní hospodári zväčša na živnosť, čo znamená nižšiu cenu práce. Po zohľadnení uvedených aspektov by bol hospodársky výsledok štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesa porovnateľný," upozornilo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Zelenej správe za rok 2018 a aj tieto informácie vybrala do svojej správy agentúra TASR.

V roku 2018 dosiahol objem investícií v lesnom hospodárstve 48,15 milióna eur, z toho obhospodarovatelia lesa investovali 34,45 milióna eur a poskytovatelia služieb 13,70 milióna eur. V porovnaní s rokom 2017 došlo k zníženiu objemu investícií o 7,5 %. "Medzi cudzie zdroje financovania podniku patria aj bankové úvery. Túto formu financovania v posledných rokoch využívajú najmä obhospodarovatelia neštátnych lesov. Zo štátnych lesných podnikov len Vojenské lesy a majetky, š. p., Pliešovce. Celková výška bankových úverov v roku 2018 dosiahla 16,26 milióna eur, z toho prijaté bankové úvery v danom roku boli vo výške 7,47 milióna eur," dodal podľa TASR v zelenej správe agrorezort.

 

 

Prečítané: 816
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.