Logo
Vytlačiť túto stránku

Vynovia budovu Národného lesníckeho centra

Národné lesnícke centrum vo Zvolene začalo s komplexnou rekonštrukciou budovy na Sokolskej ulici. Rekonštrukcia sa podľa informácie Ing. Jána Lichého, PhD. z referátu komunikácie a marketingu realizuje v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorý je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Komplexná rekonštrukcia budovy na Sokolskej ulici vynoví zaujímavé architektonické dielo a zároveň pomôže aj revitalizácii tejto časti Zvolena, hlavného mesta lesníctva na Slovensku.

Doporučený Budova Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici Foto NLC Budova Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici

Budovu Národného lesníckeho centra s verejným cestným podjazdom na Sokolskej ulici postavila zvolenská firma staviteľa F. Nováka podľa projektu popredného slovenského architekta 20. storočia a zakladateľa architektonického školstva prof. Emila Belluša v 30-tych minulého storočia. Budova bola pôvodne určená pre potreby Okresného úradu, ale v roku 1942 sa do nej presťahovalo Riaditeľstvo štátnych lesov zo Žarnovice a v roku 1944 dokonca Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov Slovenskej krajiny. Po druhej svetovej vojne sa do priestorov budovy presťahovali taxačné služby a následne sa stala na dlhé roky sídlom Lesoprojektu. V roku 1976 bola rozšírená o prístavbu, ktorej autorom bol rovnako významný architekt Vladimír Dedeček. Od roku 2006 v budove sídlia tri zo štyroch ústavov Národného lesníckeho centra.

Projekt rekonštrukcie je zameraný na celkovú obnovu a modernizáciu administratívnej budovy Národného lesníckeho centra s cieľom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy, ktorý sa dosiahne realizovaním stavebno-technických opatrení, navrhnutých v energetickom audite a projektovej dokumentácii. Synergický efekt úspor energie sa dosiahne prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa a komplexnou rekonštrukciou tepelno-technických zariadení vrátane hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy a termostatizácie. Zároveň budú riešené aj rozvody zdravotechniky, osvetlenie, napojenie na solárne kolektory, rekonštrukcia osobného výťahu, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a oddrenážovanie severnej fasády podpivničenej časti stavby. 

Po realizácii opatrení bude objekt spĺňať požiadavky pre triedu energetickej hospodárnosti v kategórii administratívnych budov A1 ultranízkoenergetické budovy. Úspora podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie predstavuje 67 %, úspora potreby energie na vykurovanie je 69 %. Výška celkových oprávnených výdavkov projektu je 1 830 228 eur.

 

 

Prečítané: 603
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.