Logo
Vytlačiť túto stránku

Zmenu klímy nezastavíme

Vláda schválila aktualizovanú Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy.

Doporučený Zmenu klímy nezastavíme

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky 21. storočia. Najzraniteľnejšími oblasťami na Slovensku sú vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a sídelné prostredie. Dotkne sa však aj priemyslu, energetiky, dopravy či cestovného ruchu. Čeliť prejavom zmeny klímy a prijímať v boji s ňou účinné opatrenia. To je cieľom kľúčového dokumentu z dielne ministerstva životného prostredia – aktualizovanej Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, ktorú dnes schválila vláda SR.
Na príprave národnej stratégie sa od roku 2017 podieľali zástupcovia ministerstiev, odborných a vedeckých inštitúcií, akademickej obce, ale aj Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest SR a mimovládnych organizácií.
Ako strategický dokument prešla aj posudzovaním vplyvov na životné prostredie (tzv. proces SEA). „Národná stratégia nám ukázala, že v schvaľovaní kľúčových dokumentov jednotlivých rezortov musí mať ochrana životného prostredia dôležité miesto. Konkrétne opatrenia preto musia premietnuť do svojich koncepčných dokumentov a stratégií prierezovo všetky rezorty. Lepšie je byť pripravený ako prekvapený," povedal šéf envirorezortu László Sólymos.
Dokument uvádza, že Slovensko sa nevyhne extrémnym prejavom počasia – prívalovým povodniam, či vlnám horúčav a dlhotrvajúcim obdobiam sucha v letných a jesenných mesiacoch spojených s nedostatkom vody. A práve vodu už nie je možné vnímať najmä ako riziko, ale ako strategickú surovinu a národné bohatstvo. Adaptačné opatrenia v oblasti vodného hospodárstva prispejú k jej ochrane. „Práve účinnejšia ochrana významných vodárenských zdrojov je našou prioritou. Parlamentom včera ústavnou väčšinou prešiel historicky prvý zákon – tzv. Lex Žitný ostrov," zdôraznil šéf envirorezortu. Ide o historicky prvý zákon na ochranu strategických vodohospodárskych oblastí, ktorý zaistí všestrannú ochranu strategických území. Na jednom mieste jasne stanovuje, čo v chránených vodohospodárskych oblastiach možno a nemožno robiť. Zaoberá sa skládkami, priemyslom, ťažbou a ďalšími oblasťami.
Na rade je vypracovať národný akčný plán adaptácie, ktorý bude viac adresný, určí konkrétne ciele a prioritné úlohy ako aj gestorov zodpovedných za ich realizáciu.

 

Naposledy zmenené: streda, 07 november 2018 19:58
Prečítané: 971
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.