Logo
Vytlačiť túto stránku

Drevo v modernej architektúte

Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR organizuje v Tatrách medzinárodnú konferenciu.

Doporučený Ilustračné foto Ilustračné foto

Uskutoční sa 4. až 6. októbra 2018 v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Zámerom organizátorov je na konkrétnych architektonických riešeniach a firemných realizáciách zo Slovenska ako aj blízkeho i vzdialeného zahraničia prezentovať prednosti využitia dreva v modernom staviteľstve vo výstavbe viacpodlažných budov. Osloviť chcú predovšetkým architektov, projektantov, realizátorov a spracovateľov dreva s témami, ktoré im pomôžu zorientovať sa v problematike. Priestor dostanú aj akademici s prvkami inovácií v branži. Prednášať budú aj špičkoví architekti a projektanti z kancelárie EQUILIBRIUM Consulting Inc, Vancouver (Kanada) a z tímu HoHo Wien z Rakúska, a to o modernej architektúry výškových stavieb v Kanade, USA a v Rakúsku. Predstaviteľom ZMOS môžu byť užitočné prezentácie možnosti riešení využitia dreva vo výstavbe sociálnych bytov a verejných budov s takmer nulovou spotrebou energie v obciach na Slovensku. Pozornosť bude venovaná aj požiarnej bezpečnosti stavieb, najmä v súvislosti s využitím dreva vo väzbe na aktualizáciu STN 92 0201-2.

Program

4.10. 2018
10:00 – 11:30 registrácia
11:30 – 13:00 obed
13:00 – 17:00 prvé kolo prednášok a prezentácií, diskusia, závery (moderuje: Peter Zemaník)
– ZMOS a jeho problémy pri výstavbe bytových domov
– Možnosti pre developerov a investorov pri výstavbe sociálnych bytov a verejných budov pre obce a mestá
– Zatepľovanie budov a hrozba požiaru plášťa budovy
– Sekcia drevostavieb ZSD SR a možnosti rozvoja obcí
17:30 – 18:30 wellness
19:00 večera s programom

5. 10. 2018
10:00 – 13:00 druhé kolo prednášok a prezentácií (moderuje: Pavol Pokorný)
– Príklady realizácií montovaných stavieb na Slovensku a v EÚ
– Požiarna bezpečnosť stavieb na bývanie – aktualizovaná STN 92 0201-2
– Príklady projektovania a realizácie viacpodlažných stavieb z dreva v Kanade a v USA
13:00 – 14:00 obed
14:00 – 17:00 tretie kolo prednášok a prezentácií, diskusia, závery (moderuje: Pavol Pokorný)
– Rakúske skúsenosti – skúsenosti spoza hranice
– Viacpodlažné budovy na báze dreva – revolúcia v stavebníctve (príklady z Rakúska)
– Projekcia – výzvy a skutočnosť
– Manuál na konštrukciu a stavbu viacpodlažných drevených stavieb – prezentácia knihy Hermann Kaufmann a kol.
– Záver
18:00 večera

Prednášajúci
* Johanes Kaufmann, Johannes Kaufmann GmbH Architektur – Rakúsko
* Werner Nussmueller, Nussmüller Architekten ZT GmbH – Rakúsko
* Alan Hofmann, Woodplan – Rakúsko
* Herrmann Kaufmann, Partner ZT GmbH – Rakúsko
* Julian Zotter, RWT Plus ZT GmbH – Rakúsko
* Robert Malczyk, EQUILIBRIUM Consulting Inc, Vancouver – Kanada

Viac na: www.zsdsr.sk/wp-content/uploads/2018/08/Pozvanka-Drevo-v-modernej-architekture-1.pdf

Link na prihlásenie: https://goo.gl/forms/pWaPQTSl5qbExUUF3

 

Prečítané: 1067
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.