Logo
Vytlačiť túto stránku

Využite ponúkanú finančnú podporu

O dotáciu na mimoprodukčné funkcie lesov možno žiadať aj v roku 2018!

Doporučený Využite ponúkanú finančnú podporu

Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov na rok 2018 v termíne od 16. júla do 31. augusta 2018. Upozorňuje na to Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (www.privlesy.sk)
Oprávnenými sú obhospodarovatelia lesov, ktorí mali, respektíve majú platný Program starostlivosti o les v období 2008-2017 alebo 2013-2022 a spĺňajú podmienky uvedené vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. septembra 2017 č. 226/2017 o poskytovaní podpory.
V prípade splnenia podmienok budú finančné prostriedky vyplatené žiadateľom na základe podpísanej zmluvy do konca roku 2018. Všetky informácie o výzve získate na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk
Link na výzvu: www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-ziadatelov-o-podporu-v-lesnom-hospodarstve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8813

Viac sa môžu záujemcovia dozvedieť aj na regionálnych informačných dňoch, ktoré sa uskutočnia na prelome júla a augusta. Kontaktovať môžu takisto predsedu príslušného regionálneho združenia:


* Šarišsko zemplínske regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov Sabinov,Kontakt: gen.Svobodu 30, 083 01 Sabinov, Štefan Planý, sarisz@slavconet.sk

* Regionálne združenie vlastníkov lesov Spiš Poprad,
Kontakt: Tatranská 14, 065 03 Podolínec, Ján Budzina, urbarboss@slnet.sk

* Liptovské regionálne združenie vlastníkov lesov Liptovský Mikuláš,
Kontakt: Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, Vladimír Bruncko, vladimir.bruncko@gmail.com

* Turčianske regionálne združenie vlastníkov lesov Turany,
Kontakt: B.Nemcovej 3/13, 036 01 Martin, Miloš Majer, mmajer@marticonet.sk

* Združenie vlastníkov neštátnych lesov Oravy Tvrdošín,
Kontakt: Medvedzie 154/34-16, 027 44 Tvrdošín, Ján Cieker, jan.cieker.st@gmail.com, 0949572401

* Slovenská spoločnosť urbárov a iných spoločenstiev Žilina,
Kontakt: S. Bíroša 659, 014 01 Bytča, Milan Ovseník, ovsenik@mail.t-com.sk

* Okresné združenie vlastníkov neštátnych lesov Kysucké Nové Mesto,
Kontakt: UPS Rudina , Stanislav Svček, stanislavsvrcek@gmail.com

* Regionálne združenie vlastníkov lesov okresu Čadca Zákopčie,
Kontakt: Zákopčie 120, 023 11 Zákoprčie, Dušan Riško, dusan.risko@boomail.sk

* Združenie trenčianskych vlastníkov neštátnych lesov Dubnica nad Váhom,
Kontakt: Palárikova 183/16, 018 41, Dubnica nad Váhom, Juraj Vanko, privlesy@mail.t-com.sk

* Bratislavské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov a pasienkov Senec.
Kontakt: Sládkovičova 20, 903 01 Senec, Milan Matlák, matlak@post.sk

 

 

Prečítané: 1142
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.