Logo
Vytlačiť túto stránku

Časť historických líp musí dole

Topoľčany si dali vypracovať expertízny posudok na alej pozostávajúcu prevažne z líp vysadených v roku 1900, ktoré sú vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku - historickú zeleň.

Doporučený Časť historických líp musí dole

Dôvodom spracovania posudku boli pribúdajúce žiadosti občanov o výrub týchto drevín na starom cintoríne. Cieľom posudku bolo zistiť stabilitu stromov, či stromy neohrozujú zdravie alebo život človeka alebo nemôžu spôsobiť škodu na majetku (náhrobných kameňoch). Mesto objednalo spracovanie expertízneho posudku v ústave ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen v pobočke biológie drevín v Nitre. Podkladom pre zhodnotenie stability drevín bolo meranie pomocou zvukového tomografu FAKOPP- 3D. Ide o prístroj, pomocou ktorého sa nedeštruktívnou metódou znázorní vnútorná štruktúra hodnoteného stromu a zistia sa prípadne deformácie, dutiny, či hniloba v ich kmeni a konároch. Základným princípom prístroja je meranie rýchlosti šírenia sa zvukových vĺn. Na základe výsledkov merania a zadaním charakteristík hodnoteného stromu vypočíta program bezpečnosť - stabilitu stromu. 

Spracovatelia posudku v jeho závere odporúčajú vyrúbať zo 118 hodnotených drevín 23. Na výrub týchto drevín mesto podá žiadosť o výrub. Za vyrúbané dreviny uskutočnia náhradnú výsadbu. Ostatné dreviny budú odborne ošetrené. Všetky po dohode s Krajským pamiatkových úradom v Nitre.

Zdroj: Echo 

Prečítané: 1647
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.