Logo
Vytlačiť túto stránku

Stavy jelenej zveri v TANAP-e sú dostatočné

Kým vlani napočítali v revíroch spravovaných ŠL TANAP-u počas ruje 779 kusov jelenej zveri, v tomto roku ich počet neprekročil 769 kusov. Množstvo jeleníc v území sa od minulého roku nezmenilo, jeleňov je menej o približne 10 až 15 kusov, no najviac ubudlo jednoročných jelenčiat.

„Pomerne vysoké straty jelenej zveri sme zaznamenali v oblasti Javoriny, kde je jej tohtoročný počet v porovnaní s vlaňajším výrazne nižší. Najviac klesli počty jelenčiat. Hlavnou príčinou je vlk, čo je dôvodom, že sa zver presúva do iných oblastí, na Podbanské a Podspády, kde počty jelenej populácie vzrástli,“ hovorí Ing. Jozef Kováč, zoológ Štátnych lesov TANAP-u

Pri množstve jelenej zveri v TANAP-e je uvádzaný rozdiel v počtoch kusov takmer zanedbateľný. Oveľa podstatnejšia je skutočnos, že zver z rôznych dôvodov migruje v rámci celého územia. „Čiastočne je to spôsobené predáciou vlka a čiastočne sú dôvodom dôsledky vetrovej kalamity najmä v tých územiach, kde zostali veľké plochy bez zapojeného lesa. Jednou z nich je oblas Vyšných Hágov. Zver sa tu nemá kde ukry a preto odchádza do iných, lesnatejších častí národného parku. Nezdržiava sa tu ani v priebehu zimy,“ konkretizuje Jozef Kováč. Nemalý vplyv na počty a sociálnu štruktúru jelenej zveri má aj to, že obhospodarovateľmi tatranských poľovných revírov nie sú len ŠL TANAP-u, ale aj rôzne iné poľovné subjekty. Preto nečudo, že hoci staršie ročníky jelenej zveri sú v tomto území stabilizované, niektoré jej vekové kategórie začínajú podľa Jozefa Kováča chýba: „Dlhodobejšie je menej starších jeleňov tretej a štvrtej vekovej triedy, t.z. jeleňov starších ako šes rokov. Menej kusov jeleňov oproti vlaňajšku sme napočítali aj u druhej vekovej triedy, teda jeleňov vo veku od troch do piatich rokov. Hoci ide približne len o desa či pätnás kusov, v tomto prípade to jasne naznačuje nežiaduci trend vo vývoji sociálnej štruktúry jelenej populácie v národnom parku.“

V ostatných rokoch neboli zaznamenané problémy so zdravotným stavom jelenej zveri. Posledné úhyny z dôvodu chorôb sú v ŠL TANAP-u evidované v 60-tych rokoch minulého storočia. „Zver je v dobrej zdravotnej kondícií a bez vážnejších zdravotných problémov, čo je výsledkom dlhoročnej kompletnej odbornej a citlivej starostlivosti o lesnú zver,“ dodáva Jozef Kováč.

Spočítaním jelenej zveri v ruji sa zisuje jej početnos koncom letného obdobia. Priebežné sledovanie stavov a migrácie jelenej zveri v území Tatranského národného parku robia ŠL TANAP-u v rámci starostlivosti o lesnú zver už viac ako 35 rokov. Zvyšovanie počtov súčasnej takmer 800-kusovej populácie nie je v tomto období žiaduci, a to predovšetkým z hľadiska obnovy kalamitného územia a ochrany mladých lesných porastov.

bur

Prečítané: 776
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.