Logo
Vytlačiť túto stránku

Dobrá propagácia Pienin

Od roku 2013 funguje pre verejnosť Infocentrum s expozíciou prírody Pienin a Spišskej Magury, ktoré sa nachádza v Spišskej Starej Vsi, približne 10 km od vlastného územia národného parku a zároveň sa nachádza v predhorí Spišskej Magury.

Infocentrum bolo vybudované z finančných prostriedkov Európskej únie. Ako uviedla Margaréta Malatinová zo Správy Pieninského národného parku, „od mája navštívilo expozíciu približne 1 500 návštevníkov.“ Predovšetkým to boli po slovensky a česky hovoriaci turisti, ale aj ľudia zo vzdialených krajín ako Austrália, Izrael.
Edukačnú miestnosť využívajú na environmentálne programy pre žiakov z regiónu, ale plánujú rozbehnúť aktivity aj pre školy mimo územia Pienin.
Úlohou infocentra a prírodovednej expozície Príroda Pienin je osvetová činnosť pre návštevníkov, prichádzajúcich do Pienin, ale tiež edukačná činnosť pre žiakov a študentov či miestnych obyvateľov. V Spišskej Starej Vsi plánovali vytvoriť inštitúciu, ktorá by pozitívne vplývala na širokú verejnosť, nielen na obyvateľov Zamaguria, ale aj na návštevníkov, ktorí sem prichádzajú za oddychom.

 

V expozícii infocentra uvidíte zblízka hlavné pieninské biotopy: pôvodný pieninský les, lúky Pienin a tiež Spišskej Magury, rieku Dunajec, jaskyňu Aksamitku. Územie, v ktorom žijeme, približuje trojrozmerná plastická mapa. Vyčerpávajúce informácie o vzniku, ochrane prírody v Pieninách, ale aj o kultúrnych pamiatkach či krajine sa dozviete z 13 nástenných posterov.
Ako uviedol Vladimír Kĺč, riaditeľ Správy PIENAP-u, „v expozícii sa nachádza viac než sto druhov preparátov rôznych živočíchov, množstvo rastlín, ale aj skameneliny a horniny.“

(Zdroj: Ľubovniansky KORZÁR, 10.11.2015)

Prečítané: 820
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.