Logo
Vytlačiť túto stránku

Tvar lesa

Základným hospodárskym tvarom je les vysoký. Výmera nízkych lesov predstavuje necelé 2 % z výmery porastovej pôdy a od roku 1980 sa zmenšila o 6,2 %.

Základným hospodárskym tvarom je les vysoký. Výmera nízkych lesov predstavuje necelé 2 % z výmery porastovej pôdy a od roku 1980 sa zmenšila o 6,2 %.

Priemerná zásoba na ha v nízkych lesoch je približne 112 m3, zatiaľ čo v lesoch hospodárskych vysokých dosahuje až 232 m3. Prevody nízkych lesov na vysoké sa uskutočňujú tam, kde stanovištné pomery umožňujú výrazné zlepšenie všetkých ich funkcií.

(Zdroj: Zelená správa 2006)

Lesmedium. All Rights Reserved.