Logo
Vytlačiť túto stránku

Rubná doba a obnova

Priemerná rubná doba je v súčasnosti 122 rokov.

Priemerná rubná doba je v súčasnosti 122 rokov. V lesoch hospodárskych je to 108 rokov, osobitného určenia 116 rokov a v ochranných 193 rokov.

Priemerná obnovná doba je 41 rokov, v lesoch hospodárskych je 30 rokov a osobitného určenia 35 rokov. V lesoch ochranných, v ktorých je cieľom hospodárenia dosiahnutie prirodzenej štruktúry, je obnovná doba nepretržitá.

(Zdroj: Zelená správa 2006)

Lesmedium. All Rights Reserved.