Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať aj neregistrovaní.

TÉMA: relácia "REPORTÉRI"

relácia "REPORTÉRI" 01.09.2016 08:15 #76

Však debatu o zdaňovaní podielov som už predsa otvoril. Len ako sa zdá,
z tých 62, ktorí si ju pozreli to nikoho nevzrušuje.
 • vv
 • vv-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 02.09.2016 06:53 #77

Chcem sa Vás spýtať: Kto je "prenajímateľ pozemkov neznámych spoluvlastníkov"? Podľa môjho názoru to môže byť jedine štát a to buď v zastúpení SPF a v prípade združení osôb podľa OZ v zastúpení Lesy SR.
 • a
 • a-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 16.09.2016 05:58 #78

Chcem sa spýtať: Komu a na základe čoho boli odovzdané pozemky neznámych vlastníkov? Kto a za akú cenu prenajíma pozemky neznámych vlastníkov? Aká je výška prípadného finančného odškodnenia dodatočne prihlásených vlastníkov a kto o nej rozhoduje (ak vyťaží niekto 300 m3 v cene cca 20 tis. € z môjho pozemku, nemôžu ma predsa odškodniť výplatou podľa výmery v cene 400€/ha, v prípade združenia osôb podľa OZ)? Je to téma, ktorá rezonuje vo viacerých lokalitách na Kysuciach a preto by odpovede a návod ako postupovať vo vyjednávaní s Lesmi SR pomohol viacerým. Ďakujem!
 • aa
 • aa-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 08.10.2016 07:42 #79

Viacerým by nám pomohlo, keby ste odpovedali na otázky. Chaos v zákonoch nám len škodí a každá rada je dobrá! Ďakujem!
 • aaa
 • aaa-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 09.10.2016 23:05 #80

Ak ste podielnička ,Vaše otazky predložte predsedovi,vyboru,dozornej rade.
 • jj
 • jj-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 10.10.2016 07:58 #81

K zaujímavej debate len malý postreh ... mám zato, že predseda, výbor a dozorná rada nemajú absolútne žiadne kompetencie, lebo sa jedná o združenie osôb podľa §§§829 a nasl. Obč. zák.. Ak takéto orgány máte, tak je to nezmyselný mix obč. zák. a zák. o poz. spol., bez zákonnej opory. Za združenie môže podľa môjho názoru vystupovať len splnomocnená osoba v rozsahu úkonov určených v jednotlivých splonomcneniach. Združenie nemá právnu subjektivitu a to je dôležité pre ďalší postup ... nie je spôsobilé mať práva a povinnosti ... jediný, kto je nositeľom týchto práv, je SPLNOMOCNENÁ OSOBA. Nevýhodou združení je fakt, že členovia za činnosť ručia svojím majetkom a tiež skutočnosť, že každému členovy patrí jeden hlas, bez rozdielu veľkosti podielu. Zaujímavé by bolo skúmať, kto podpisuje zmluvy, predáva tovar, zamestnáva osoby, uhrádza faktúry, realizuje činnosti podľa LHP a či táto osoba má na tieto prípadné činnosti splnomocnenie. Vyzerá to ako veľmi kalná voda a v tej sa zle loví!
 • zrdužený
 • zrdužený-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 11.10.2016 19:34 #82

Dávno som už na tejto stránke nepísala.Táto téma aj mňa pre istým časom veľmi zaujímala.Dokonca som podala niekoľko trestných oznámení .
Každý človek,ktorý vie čítať a písať,mal možnosť si naštudovať zákony za akých mali pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity "fungovať".
Je tomu asi týždeň, čo mi odpísala istá právnička za PD ktoré používa jej právnické služby,/žiadala som doklad,,kto bral nájom za môj podiel , keďže som nikomu nedala splnomocnenie na zastupovanie a žiadala som v minulosti preplácanie nájmu z podielu.a vystavenie nájomnej zmluvy.
/ V čase,keď sme boli spoločnosť bez právnej subjektivity/.
Od manžela viem,že náš "Výbor" používal nezákonne IČO a vystupovala ako právny subjekt voči iným.
Dala som ho ŠÚ SR preveriť a odňať spätne na začiatok roka 1996.
Všetko ,čo táto org.skupina podpisovala,predávala, by mohlo byť na hranici zákona.

Odpoveď p.Mgr.bola, že nájom bol schválený nadpolovičnou väčšinou vlastníkov.
Taká bola v minulosti aj správa polície., na základe výpovede predsedu výboru,ktorý nemal splnomocnenie vlastníkov., ako to v minulosti predpisoval zákon.

Písala som,že Predseda predal naše podiely Spol.nehnuteľnosti vo výmere 4,5 ha a peniaze nikto nevie ,kde sa podeli.
Záver polície bol,že sa nejednalo o trestný čin.Iba o priestupok.

Všade na Slovensku je toto trestným činom,len polícia nášho okresu má iný názor.
Podala som odvolanie a prokuratúra mi vyhovela.
Riešia aj iné prehrešky,s financiami.
Polícia rozhodla,že opäť nejde o trestný čin. Rozhodnutie prokuratúry znie- Proti rozhodnutiu nie je možné odvolanie.

Finančná správa mi napísala niečo iné. Uvidím,ako ďalej.
Naše zákony sú veľmi deravé a to vo všetkých sférach.

Anna
i.
 • aa
 • aa-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 10.11.2016 16:51 #84

Ako to je za neznámych vlastníkov, musi výbor PS ukladať dividendy na účet po dobu troch rokov? a potom tieto penieze prerozdeliť medzi žijúcich podielnikov alebo penieze berie SPF - štátne lesy ?
 • 1234
 • 1234-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 13.11.2016 14:48 #85

Nie zákony,ale polícia vôbec nie je odborné pripravená riešiť také veci, fungovanie úrbarov je pre nich španielskou dedinou a nielen toto, ale všeobecne vedomosti o hospodárení v lesoch a v polovnictve sú pre nich nepochopitelne
 • Lesanek
 • Lesanek-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 10.11.2016 15:49 #83

Veselo tazili a tazia na pode mojich prarodicoch a predsa nie je mozne aby ziskali tisice na ukor neznamych!
 • dedic
 • dedic-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 02.12.2016 12:00 #86

To má byt čo? Dostal som od predsedu zrduženia a predsedu reviznej komisie list v ktorem mi píšu že musím poveriť osobu z výboru a nikoho ineho aby mala funkciu obhospodarovateľa mojih lesnych pozemkoch a keď tak neurobim do 10 dní tak mi nebude vyplacany podiel ze zisku. To akože kdo bude dostávať peniaze z mojich pozemkoch?! Dosť čo vyrobeli problém z neznámymi vlastníkami už sa pustili aj do známych vlastníkoch pozemkoch. Je to sporté vyhrážanie a vydieranie! No kdo by už len podpísal takej osobe ako navrhujú! Hanba!
 • Anonym
 • Anonym-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 03.12.2016 18:16 #87

Pán Lesanek, páči sa mi Vaše vyjadrenie. Ak dovolíte, použijem ho v jednom mojom liste.

Prajem pekný večer
 • aa
 • aa-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 23.12.2016 17:32 #88

Nemám nič proti tomu, vyplýva to z mojích skusenosti zo spolupráce s nimi. To čo uvádzam na tomto fóre viem vždy patrične zdôvodniť - dobré to vedia i na ministerstve - ale mojím podnetom sa vždy vahýbali a vyhýbajú, nie sú totiž taktiež odborne zdatní vôbec pôsobiť v štátnej správe.
 • Lesanek
 • Lesanek-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 31.12.2016 07:53 #89

Krádež je jedným z trestných činov proti majetku. Skutkovú podstatu trestného činu krádeže vymedzuje § 212 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
"Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu (t. j. škodu, ktorá prevyšuje sumu 266 €), potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Rovnako sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a
písm. e) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom."

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že v prípade ak dôjde k prisvojeniu dreva z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, tak výška spôsobenej škody nie je v prvom odseku rozhodujúca a polícia by mala konať v súlade s TZ.
Rovnako by polícia pri preverovaní skutočností mala zistiť, z akého pozemku bolo drevo docudzené, kto je vlastníkom a kto obhospodarovateľom pozemku.
Skutočnosť, že obhospodarovateľ nie je totožný s vlastníkom znamená asi toľko, že obhospodarovateľ vystupuje ako zodpovedný v súlade so zákonom o lesoch, no vlastníkovi jeho právo nakladať s majetkom nesmie byť upreté (patrí mu drevo i zisk z pozemku). Rozsah oprávnení pre obhospodarovateľa by mal byť upravený v splnomocnení, príp. v zmluve o nájme. Ak je vlastníkov pozemku viac, tak obhospodarovateľa musí určiť viac ako 50% vlastníkov pozemku a zároveň musí byť sumár ich výmer pozemkov v poraste viac ako 50%. Ostaným, ktorých je menej ako 50%, musí byť v prípade ťažby alebo inej činnosti súvisiacej s ich majetkom vyplatený zisk náležiaci ich vlastníckemu pomeru - toto právo im za žiadných okolností nesmie byť upreté.
 • AT
 • AT-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 21.05.2017 21:33 #90

Prosim poradte co s tym! Prave vyrubali a predali poliakom viac ako 500 m3 dreva z parcely E KN 1188/1 ktora patri miestnemu urbaru. Je to ten isty model ako tazba na pozemkoch v sprave lesov sr. Kto ich moze stopnut, ked nemaju pravnu subjektivitvu!
 • Anonym
 • Anonym-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 22.05.2017 09:33 #91

Podať trestné oznámenie na anonyma (teda neznámu osobu). Viac odo mňa nečakaj, lebo neviem, kto môže podať trestné oznámenie a ako sa to robí.
 • Anonym
 • Anonym-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 20.06.2017 19:34 #93

Odbor pozemkový a lesný OÚ eviduje obhospodárovateľov lesa, teda tu sa musí dať zistiť, kto hospodári v lese a aj predáva drevo. Predaj musí fungovať po dohode s vlastníkmi lesa / buď podľa rozhodnutia valnej hromady, alebo nejakého zhromaždenia vlastníkov podľa druhu spoločenstva/. Obhospodárovateľ musí vedieť kto rúbe, čo rúbe a aké sortimenty komu predáva. Ak to nevie obhospodárovateľ ide o krádež. Ale aj obhospodárovateľ môže vykonávať neoprávnenú ťažbu - teda nie podľa predpisu planu starostlivosti o les a a toto rieší odbor pozemkový a lesný krajského úradu v súčinnosti s odborom na OÚ. Je to jednoduché, treba len čítať zákon o lesoch, ale aj zákon o pozemkových spoločenstvách a iné.
 • Lesanek
 • Lesanek-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 22.05.2017 21:22 #92

Na základe vlastných skúseností Vám môžem poradiť podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Pozemkové spoločenstvo , ktoré nie je založené podľa zákona č. 97/2013?

Podajte podnet aj na Pozemkový a lesný odbor.
Ten určí výšku spôsobenej škody.
Či sa polícii podarí zistiť páchateľa, to nie je také jednoznačné.
Kto riadi tento Váš urbár?
A kto predal drevo Poliakom?
 • aa
 • aa-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

relácia "REPORTÉRI" 17.09.2017 08:53 #94

P. Lesanek pre Vaše info - Odbor pozemkový a lesný OÚ v Žiline vedie osoba ktorá je členom poľovníckeho združenia Kysuca - Šerkov (Šerkov je vlastne ochodnické) a aby mali poľovný revír potrebovali zmluvu o nájme poľovného revíru na výmery ochodnických vlastníkov. Túto zmluvu im podpísal Tarana aj keď je to v rozpore se zákonom, nemal na to právo!§ nakoľko Tarana zastupuje združenie bez právnej subjektivity. Podpísal im podla všetkého celú výmeru tak jako je vedený obhospodarovateľ. Už to budú dva roky čo bol OÚ upozornený na nezrovnalosti u Taranu a spol ako aj na chyby v evidencii. nariadil im to aj štátny dozor nech to dajú do poriadku!! Ignorujú to a neudialo sa vôbec nič! Prečo? Štátny úradník vje o porušení zákona Tarana vje o porušení zákona štátny úradník aj s kamarátmi poľuje Tarana si veselo rúbe, všetko oukej§ V evidencii bordel a vlastníka lesa odkážu na súd. je to asi vec pre úrad boja proti korupcii§§§
 • lovec
 • lovec-ov Avatar
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

12°C

SR - aktuálne počasie

Část.zataženo

Vlhkosť: 100%

Vietor: 6.44 km/h

 • 26 Máj 2018 25°C 13°C
 • 27 Máj 2018 26°C 16°C

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex