Lesmedium

Odpredaj celého urbáru.

autor: neznámy
Ak sa urbár rozhodne zrušiť a odpredať celý podiel urbáru nejakému kupcovi, musia to odsúhlasiť všetci vlastníci alebo len nadpolovičná väčšina ?

Napr. v urbári je 100 vlastníkov.

sekcia: Archívne fórum, 22.1 2016 22:20
autor: neznámy
Pozemky môže predávať len ich vlastník. Urbár len v prípade ak by nejaké vlastnil. Na predaj pozemku v podielovom spoluvlastníctve je potrebný súhlas všetkých jeho spoluvlastníkov.
25.1 2016 8:54
autor: neznámy
Konečne dal niekto tú správnu odpoveď.
25.1 2016 15:41