Lesmedium

Vlastník podielov - Pozemkové spoločenstvo

autor: neznámy
Podľa nového zákona, nemôže byť poz. spoločenstvo vlastník podielov. Alebo môže.

sekcia: Archívne fórum, 21.1 2016 19:32
autor: neznámy
pokial ho nadobudlo pred ucinnostou zak.c. 97/2013 Z.z. ... tak moze
21.1 2016 20:40
autor: neznámy
Sú to podiely neznámych vlastníkov, ktorých dedičia si tieto nedali do poriadku.
Nemali byť tam mená pôvodných vlastníkov, podľa zoznamu, podľa ktorého sa tieto podiely prideľovali?
21.1 2016 21:40
autor: neznámy
a ked si sa pytal clenov vyboru PS, ze preco tam nie su, co ti povedali ?
22.1 2016 7:56
autor: neznámy
Nad tými predchádzajúcimi odpovediami sa neprestávam diviť.
Ako keby boli z ríše: Čo sa babe chcelo, to sa jej aj snilo.

22.1 2016 8:54
autor: neznámy
Podľa nového zákona 97/2013 Z.z. je prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo zakázaný. Samozrejme, že ak ho spoločenstvo nadobudlo (odhliadnuc toho či zákonne alebo nie) pred účinnosťou nového zákona, tak žiaľ môže.
Takých prípadov je kopec.
22.1 2016 9:40
autor: neznámy
Nemalo tam byť : Bývalí urbárski gazdovia a želiari a nie Pozemkové spoločenstvo?
Prečo to nedoriešil nový zákon? Koho sú podiely? Kto je Pozemkové spoločenstvo? Nie všetci vlastníci? Prečo zákon neupravil , aby sa rozdelili medzi vlastníkov, ak sa o ne nikto nehlási?
Čo, hádam len nepatria výboru a DR.?
22.1 2016 21:28
autor: neznámy
Je potrebné, aby sa majetkové podiely neznámych vlastníkov rozdelili medzi ostatných spoluvlastníkov?
Bolo by to dobré na to, že by sa nemuselo platiť nájomné pozemkovému fondu a či inej správcovskej organizácii.
Ale ak odhliadneme od toho, tak členovia spoločenstva si rozdeľujú medzi sebou aj tie výsledky z hospodárenia, ktoré pripadajú aj na tých neprihlásených vlastníkov. Samozrejme, že až po troch rokoch. Teda po dobe premlčania.
23.1 2016 9:39
autor: neznámy
Vlastnícke právo je nepremlčateľné a napadnutie možné na súde!
23.1 2016 10:04
autor: neznámy
Vlastnícke právo je nepremlčané to je pravda,lenže vlastník má aj práva ale aj povinnosti.Ale tu je riešenie aby podielnici navrhli odkúpenie podielu od SPF-pasienkový urbár a od LSR-lesné pozemky.
23.1 2016 14:36
autor: neznámy
Ale podľa LV , tento podiel nie je v správe SPF.
23.1 2016 17:36
autor: neznámy
Pokiaľ je na LV uvedené v časti vlastník Iba Meno a Priezvisko bez ďalších údajov/adresa,rok narodenia,úmrtia/treba osloviť príslušný SPF a oni zo zákona tam tú poznámku dajú.
24.1 2016 7:51
autor: neznámy
zadanie otázky bolo: Vlastník Pozemkové spoločenstvo xxxx. V podiele 135000/18725
Nerozdelelné podiely na pôvodných vlastníkov, ktorých dedičia možno ani nevedia, čže tam ich predkovia mali nejaký podiel v urbáre.
24.1 2016 9:17
autor: neznámy
Čiže tvrdíte, že vlastník Pozemkové spoločenstvo xxxx je členom Pozemkové spoločenstva xxxx.
Ako to funguje pri hlasovaní zhromaždenia? Kto zastupuje vlastníka Pozemkové spoločenstvo xxxx?
24.1 2016 9:49
autor: neznámy
To neviem, asi výbor.Dozviem sa niekedy v marci
24.1 2016 12:18
autor: neznámy
Vlastník Pozemkové spoločenstvo xxxx má podiel 135.000/18.725.
Aký podiel majú ostatní vlastníci?
24.1 2016 15:43
autor: neznámy
pozri LV
24.1 2016 17:13
autor: neznámy
Vlúdila sa tam dosť veľká chyba. Jedná sa o 13,,50ha zo 175 ha.Je to písané na Urbariát, s adresou predsedu spoločnosti..
24.1 2016 20:19
autor: neznámy
Aký titul nadobudnutia je uvedený v LV ? Alebo napíš číslo LV a katastrálne územie, nech sa pozrú na to aj ďalší diskutujúci, potom môžeme pokračovať,
24.1 2016 21:06
autor: neznámy
Osvedčenie o vydržaní rok 2008.Urbárska a lesná spoločnosť Žiadali sme zverejniť pred zákonom.97/2013, zverejnenie zoznamov, ktorých bývalých urbárskych gazdov a želiarov sa to týkalo.Výbor to odmietol.
24.1 2016 21:35
autor: neznámy
Je to určite protizákonné, prečo sa bojíte uviesť o aký urbár sa jedná ? Žiadny urbár ako právnická osoba nemôže nadobudnúť vlastníctvo podielov vydržaním.
24.1 2016 23:28
autor: neznámy
Bol podaný podnet proti registrácii na Poz. a lesnom úrade. Vraj je to v poriadku.
Urbár má dosť peňazí, aby podal žalobu ak je to v súlade so zákonom.Je tam toho viac, čo všetko porušil. ľudia tomu nerozumejú a ísť pár ľudí , proti väčšine, už sme to vzdali.
25.1 2016 8:17
autor: neznámy
U nás tiež asi pred 3 rokmi vydržali podiel neznámych vlastníkov na urbárske pozemkové spoločenstvo, následne bez vedomia vlastníkov výbor podaroval darovacou zmluvou ľuďom sebe blízkym a viem, že týmto bol reštitučne podiel neuznaný zamietnutý.
25.1 2016 9:28
autor: neznámy
V obci Rokytov pri Humennom sa nerozpakovali urobit to iste..... s tym rozdielom, ze tie podiely vydrzala Obec. Jednoducho čosi neuveritelne
25.1 2016 14:24
autor: neznámy
Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu nemá právomoc zasahovať do vlastníckych práv členov spoločenstva. Ak ste ako člen spoločenstva zapísaný aj ako vlastník podielu na liste vlastníctva, a na tom istom liste vlastníctva je ako vlastník podielu zapísané aj vaše pozemkové spoločenstvo, máte právo ako spoluvlastník požiadať katastrálny odbor o sprístupnenie listiny o osvedčení podielov, ktoré nadobudlo spoločenstvo vydržaním. Nadobudnutie vlastníctva musí byť dobromyseľné a zaujímalo by ma v čom spočívala dobromyseľnosť spoločenstva a ako ju spoločenstvo preukázalo. Je známych viac prípadov, keď niektorí notári vydali takéto osvedčenia o vydržaní. Zistite si ktorý notár také osvedčenie vydal a informujte sa aj na obecnom úrade, pretože k vydaniu osvedčenia o vydržaní notár potreboval aj stanovisko obce že nemá námietky k nadobudnutou vlastníctva v prospech spoločenstva vydržaním. Nebojte sa pokračovať v pátraní, určite to zaváňa nekalými praktikami.
25.1 2016 20:06
autor: neznámy
.. že zavaňa nekalymi praktikami... človeče, to sú nekalé praktiky jak brno....
..
25.1 2016 20:32
autor: neznámy
Poznám št. notára, ktorý toto vydržal. Predtým bol sudcom okresného súdu. Neviem, prečo ho odvolali.
Som spoluvlastník podielov.Na obecnom úrade sme sa informovali.Myslíte si, že starostovia dodržujú zákony? Alebo ich všetky ovládajú?
Veľmi pekne ďakujem za všetky odpovede.
Proti vydržaniu podáme podnet na Ministerstvo spravodlivosti.

Kataster a starosta -vybaví sa všetko.

Poviem príklad dvoch rovnakých zmlúv.
Jedna bola vystavená na starostu obce, druhá na obyčajného občana.
S rovnakými procesnými chybami.
Starostovu žiadal kataster prepracovať v prospech neho a tú druhú si asi nevšimli, čím toho obyčajného človeka svojim konaním poškodili.
Kto je dôverihodnejší človek pre úradníkov? Starosta, , predseda urbáru, alebo obyčajný podielnik?
25.1 2016 22:10
autor: neznámy
Kokrétne na kysuciach pečie starosta a drevomafia/výbor - hospodár/ spolu.Za sebov má Smer a obvodný lesný úrad.Samozrejme skorumpovanú políciu a prokuratúru.
Je to na dolných Kysuciach.Podozrenie padá aj na obvodný a lesný úrad.No korupcia na entu.S pozdravom
27.1 2016 20:30
autor: neznámy
Takto osvedčuje neznámych vlastníkov v prospech Urbariátu notár z Turzovky.
27.1 2016 21:01
autor: neznámy
Prosím o vyjasnenie k tejto téme veď majetok sa nedá prenášať na urbáríát.Alebo sa mýlim.Aj ked v našom urbáre má podiel citujem Urbariát s.r.o.Príde mi to na hlavu.A čo obyčajní podielnik.V prípade podvodu je dôkazová ťarcha na ňom.A výbor kludne zatial zametá stopy no hanba.
27.1 2016 22:16
autor: neznámy
Tak ako to je? Môže mať POz. spoločenstvo podiely vystavené na Poz. spoločenstvo, prípadne Urbariát bývalých vlastníkov v novej zmluve, podľa nového zákona?

Odpoveď prvá bola, že môže, ak ho nadobudlo pre účinnosťou zákona č. 97/2013..Pán Bútor je na PN. Skúsim sa opýtať p. Riaditeľa Ing. J. Dóczyho.Phd,. .
27.1 2016 22:30
autor: neznámy
pre aa a Vlada: som autorom odpovedi zo dna 21.1.2016 o 20:40 a zo dna 22.01.2016 o 9.40. Este raz si ich precitajte a nemusite volat ani p. Butoru.
28.1 2016 9:04
autor: neznámy
Ustanovenie zákona o zákaze prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti je neopodstatnené. Podľa ústavy má každý právo vlastniť a teda aj nadobúdať majetok. Prečo nie pozemkové spoločenstvo? Argument, že by tým získalo hlasovacie právo neobstojí. Spoločenstvo nemôže byť samo sebe členom a tak, aj keď vlastní podiely, tieto sa nezapočítavajú do celkového počtu hlasov. Teda za nich nik nehlasuje. Majetok spoločenstva je v podstate majetkom všetkých jeho členov a v prípade zrušenia spoločenstva by sa medzi nich pomerne rozdelil. Mnohí drobní členovia v súčasnosti nemajú záujem o svoje podiely a ani reálnu možnosť na ich odpredaj. Dochádza tak len k ďalšiemu drobeniu a neúnosnému nárastu počtu členov. To nakoniec mnohé spoločenstvá pochová. Ak by spoločenstvo mohlo nakupovať podiely, počet členov by mohol naopak klesať.
28.1 2016 9:11
autor: neznámy
Bohužiaľ , pán riaditeľ je mimo SR. Nemôžem sa dovolať ani ústredne.
Píšem mail na infocentrum.
28.1 2016 9:46
autor: neznámy
veľkou chybou je, že podiely sa dedia rovnykým dielom, pokial, by zákon bol nastavený tak, aby dedený podiel prešiel na jednú osobu ( pri nedohode by dediča určil súd ) nikdy by nebol problém.Robia sa špekulatívne pozemkove úpravy, ale za pár rokov, bude znova jdnu parcelu vlastniť niekoľko ľudí, ktorí sa nebudu môcť dohodnuť o predaji.
28.1 2016 11:36