Lesmedium

Prosím o radu

autor: neznámy
Ak sa podiel predal na základe notárskej zápisnice/nevieme zatiaľ či išlo o kúpnu zmluvu, alebo darovaciu/ osobe, ktorá nebola vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti a nebola ani v príbuzenskom vzťahu k predávajúcemu./ Nie sú ešte tri roky.

Obč. zákonník §140 a zákon platil vtedy 181 /1995.

Ak tu bola darovacia zmluva, mohol tento podiel byť darovaný uvedenej osobe?,

sekcia: Archívne fórum, 16.1 2016 15:20
autor: neznámy
A vklad do katastra bol realizovaný?
16.1 2016 18:24
autor: neznámy
áno. Ale je možnosť ešte podať protest prokurátora.
16.1 2016 18:47
autor: neznámy
Samozrejme , že prichádza do úvahy aj podnet proti notárovi na MS SR, ale chceme využiť najskôr prokurátora.
16.1 2016 18:48
autor: neznámy
Tak to som teda zvedavý ako dopadnete, pretože napr.:

Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom Uznesení ÚS 186/2012-11 zo dňa 21.06.2012 uvádza: “Slovenská judikatúra môže vyvolať výkladové problémy v súvislosti s realizáciou zákonného predkupného práva podľa § 140 Občianskeho zákonníka v prípade, keď spoluvlastník chce svoj spoluvlastnícky podiel previesť bezodplatne.”
16.1 2016 19:50
autor: neznámy

Predpokladám však podľa vyjadrenia katastra, keďže nás odporučil na podanie porušenia práva , že išlo o predaj.
Nález útavného súdu mi je známy. Podľa rozsudku NS SR z roku 2005, sa však tento paragraf má vzťahovať aj na darovaciu zmluvu.

Rozsudky slovenských súdov sú v tomto naozaj nejednotné.
16.1 2016 21:24
autor: neznámy
Protest prokurátora sa dá realizovať iba do jedného roku od protiprávneho zápisu na správe katastra.Potom iba občiansko právne konanie.
27.1 2016 19:33