Lesmedium

dedenie urbárskeho podielu

autor: neznámy
Bolo v minulosti aj dedenie spoločného urbárskeho majetku ?

Ak v PKV urbáru neboli mená ako sa robilo dedenie alebo predaj?

Jedná sa o urbár okolo roku 1900

sekcia: Archívne fórum, 14.1 2016 21:28
autor: neznámy
V štátnom archíve nájdete zoznamy vlastníkov podľa jednotlivých rokov.
Zrejme to vyžadovali zákony v tom čase platné.
Stačí si zobrať PKV kde v časti B je možno č.d.,
15.1 2016 12:43
autor: neznámy
Veď práve, že táto PKV nemá v B podstate žiaden záznam.
V A podstate je napísané Gemainde a názov obce a ďalej nasleduje zoznam parciel a pod nimi sú tri mená z našej obce a nemecky Namens fertiges
Žiadne iné zmeny , vlastne jedna odpredaj parcely z roku 1955
15.1 2016 15:09