Lesmedium

zákon o pozemkových spoločenstvách

autor: neznámy
Ako to je s odpredajom pozemku so spoločnej nehnuteľnosti.

Koľký stačia na valnom zhromaždení odsúhlasiť o odpredaji časti pozemku spoločnej nehnuteľnosti . Napr. 20 ľudí má rovnaký podiel 1/20.

sekcia: Archívne fórum, 12.1 2016 0:47
autor: neznámy
§ 14 ods. (4) písm. d) zákona č. 97/2013 Z.z.:
Do pôsobnosti zhromaždenia patrí rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2. Tento paragraf odporúčam naštudovať
12.1 2016 7:32
autor: neznámy
Na odpredaj časti pozemku je vždy potrebný súhlas všetkých vlastníkov.
12.1 2016 11:16
autor: neznámy
Ak je 30 vlastníkov z toho 5 zastupuje Bývali SPF , musia dať súhlas 25 + fond. Je to tak ?
12.1 2016 14:20
autor: neznámy
to je aký Bývali SPF ???
12.1 2016 14:39
autor: neznámy
Áno na kúpnej zmluve musia byť všetci podpísaní a za neznámych fond.
12.1 2016 15:18
autor: neznámy
Len doplním, podpis každého vlastníka musí byť úradne overený!
12.1 2016 17:25
autor: neznámy
Ako bude vystavená kúpna zmluva?
12.1 2016 19:52
autor: neznámy
Takže ak som pochopil dobre , ak jeden podielnik bude robiť problémy, nemôže sa odpredať časť pozemku.
Je oprávnený SPF odpredávať pozemky zastupujúcich nezístených vlastníkov ?
14.1 2016 19:16
autor: neznámy
Fond je oprávnený odpredať pozemky neznámych vlastníkov.A po uplynutí troch rokov od ich predaja Vám , ak sa z neznámeho vlastníka stane vlastník známy, ani nič nemusí nahradiť.

V §9 odsek 11 zákona č. 97/2013 Z.z sa píše.výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, je príjmom vlastníkov, ktorí k zmluve pristúpili........
14.1 2016 20:10
autor: neznámy
pani aa opat zle... pokial sa bavime o odpredaji podielov v spolocnej nehnutelnosti s ktorymi fond naklada, teda o podieloch neznamych vlastnikov, fond tieto podiely nemoze predavat. Neplati to pre podiely ktore fond spravuje, teda tie ktore su vo vlastnictve statu
14.1 2016 21:41
autor: neznámy
Zavádza sa tu, ak niekto tvrdí, že pristúpiť k podpisu odpredaju časti pozemku zo spoločnej nehnuteľnosti musia všetci vlastníci.
Nie je to pravda. Je pravda, že ich musí byť nadpolovičná väčšina. Tí ktorí pristúpia k podpisu o predaji, dostanú peniaze za predaj svojho podielu .Tí ktorí nepristúpia k odpredaju stanú sa na tom pozemku vlastníkmi v takom podiele, aký im prislúchal v spoločnej nehnuteľnosti.
To už ale nebude spoločná nehnuteľnosť, ale iba spoločne obhosp. nehnuteľnosť.Budú tam
mať aj podiel neznámi vlastníci.
FNM-SPF predáva pozemky neznámych vlastníkov.
/T o v prípade, ak by kupujúci súhlasil s takýmto zoskupením, t.j. nechcel by byť vlastník v 1/1./

Fond odpredal pozemky neznámych vlastníkov pod výstavbu št. cesty zo spoločnej nehnuteľnosti.
Napíšte mi prosím, aký zákon bol porušený.Veľmi mi to pomôže .
ďakujem.
15.1 2016 9:50
autor: neznámy
Číslo zákona hneď neviem napísať ,ale je to katastrálny zákon. Naše zhromaždenie odsúhlasilo predaj pozemku pod ČOV ,ktorá je už 30 rokov postavená. Prevod - predaj pozemku nechcel zrealizovať nemenovaný kataster. Tam nám povedali ,že musia byť pod zmluvu podpísaný všetci členovia a podpisy úradne overené a viac sa s nami nebavili.
15.1 2016 16:18
autor: neznámy
súhlasim s Jánom, ale napr. pod št. cestou by sa tie pozemky tak či tak vyvlastnili
15.1 2016 18:16
autor: neznámy
Veľmi múdry kataster. Naozaj všetci vlastníci mali dať splnomocnenie k odpredaju pozemku.. Katastrálny zákon poznám.. Škoda, že tak nepostupoval aj u nás
Katastrálny úrad ..Tiež nám v roku 1983 zabrali pod št. cestu pozemky.
Veľmi by ma zaujímalo, ktorý kataster takto konal. Nemohli by ste ma kontaktovať
na mobil? poslala by som Vám číslo.
Ale teraz je zákon nový a pýtate sa na odčlenenie pozemku -predaj
Pochopila som to tak, že niekto chce odkúpiť, nejaká fyzická osoba istú časť spoločnej nehnuteľnosti.
K vyvlastneniu. Viete, že spoločnú nehnuteľnosť, nebolo možno vyvlastniť?
Teraz je to už možné. Vláda p. premiéra poschvalovala množstvo zákonov, od roku 2007. Teraz Vám aj lesné pozemky môžu odlestniť bez Vášho súhlasu.
Do roku 2007 to možné nebolo.
15.1 2016 21:45
autor: neznámy
teraz keď čítam môj príspevok, tak ho musím doplniť
.
Zrejme bola zmluva vystavená na spoločenstvo a týkala sa celého odpredaja pod ČOV.
Preto, žiadal kataster podpisy všetkých vlastníkov.
V ktorom roku to bolo?.

17.1 2016 13:18
autor: neznámy
Este sa vratim k odpovedi pani aa zo dňa 15.1.2016 o 9:50 hod. Je absolutne spravna az na jeden malý detail. Odčlenená nehnuteľnosť nebude spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť v zmysle zák. 97/2013 Z.z., ale obyčajna nehnuteľnosť.
17.1 2016 13:32
autor: neznámy
napr. ak sa zo spoločnej nehnuteľnosti ma odčleniť pozemok garáž , musí byť pri odpredaji súhlas všetkých vlastníkov alebo len nadpolovičná väčšina ?
19.1 2016 11:56
autor: neznámy
Samozrejme, že všetkých, . .
19.1 2016 13:30
autor: neznámy
.Aký je rozdiel medzi spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou /zákon sa tam nepíše/ a obyčajnou nehnuteľnosťou.-to je aká, ak je vlastníkom jednej parcely niekoľko vlastníkov a spoločne ju obhospodarujú?/obč. zákonník /Podielové spoluvlastníctvo.
19.1 2016 22:26