Lesmedium

Čo bolo vlastne dôvodom článkov o ktorých sa tu vedú diskusie?

autor: neznámy
Čo bolo vlastne dôvodom zákonných článkov IXI 1898......a dalších,.o ktorých sa tu vedú diskusie?.

Na základe čoho sa dávali prídelové listiny v prvej komasácii?

sekcia: Archívne fórum, 11.1 2016 9:52
autor: neznámy
A komu.
11.1 2016 12:54
autor: neznámy
Napr. prídelove listina dávali : občanom, ktorým zobrali pozemky na priehrady, likvidovali obce kvôli vojenským pásmam a vodným nádržiam........

XIX/1898 - ulohou bolo riadne hospodáriť v lesoch . Napr. zvolenie predsedu, spôsob hlasovania, postupy pri ťažbe, zalesňovaní a mnpoho iných paragrafov, ktoré platili do roku 1995 aj keď význam stratil tento zákon v roku 1958. Jednoducho povedané, aby sa v lesoch riadilo podľa pravidiel.
11.1 2016 15:54
autor: neznámy
Čo myslíš pod pojmom prvá komasácia ? Sú to prídelové listiny vydávané v pozemkovej reforme podľa tzv. prídelového zákona (č.81/1920 Zb. z. a n.) alebo prídelové listiny vydané po II. svet. vojne podľa nariadenia SNR č. 104/1945 Sb.n. SNR z 23. augusta 1945, zákona č. 142/1947 Zb. z 11.7.1947 o revízii prvej pozemkovej reformy alebo zákona č, 46/1948 Zb. z 21.3.1948 o novej pozemkovej reforme (trvalej úprave vlastníctva poľnohospodárskej a lesnej pôdy).
Je to na dlhšie vysvetľovanie, nájdi si na internete tieto zákony a pochopíš.

11.1 2016 17:07
autor: neznámy
prvá komasácia bola niekedy v rokoch 1850 - 1870 .
V archívoch nájdeš komasačné listiny a mapy
11.1 2016 18:08
autor: neznámy
Mňa by zaujímalo, ako sa môj dedo, stal vlastníkom urbárskych podielov.spoločnej nehnuteľnosti.
Toto sa prideľovalo na výmeru pôdy? V ktorom roku to bolo?
Alebo každý dostal rovnaký podiel, ktorý sa časom dedením a podobne mohol meniť?
Alebo sa to dávalo na usadlosť?
Odporučte ma na stránku , kde sa o tom dočítam.
11.1 2016 18:11
autor: neznámy
Napríklad:
https://is.bivs.cz/th/16462/bisk_b/plna_verzia_bakalarskej_prace.pdf
11.1 2016 18:46
autor: neznámy
Prebehol som si prvé strany a vyzerá to na dobrý materiál. Veru som si adresu aj uložil.
12.1 2016 9:05
autor: neznámy
Mne napísalo, že nemám oprávnenie tento súbor čítať...
12.1 2016 9:57
autor: neznámy
Skúste si prečítať aj crzp.uniag.sk/Prace/2011
Slovenská poľnohosp. uiverzita Nitra. Je to niečo podobné.
12.1 2016 14:00
autor: neznámy
AA - je ta stránka správna?
12.1 2016 14:21
autor: neznámy
Nie .
Pošlem Vám večer Link.
Alebo skúste Riešenie vlastníckych vzťahov urbárskych lesov, Slov. Poĺ. univerzita v Nitre. Tučeková Zuzana
12.1 2016 16:01
autor: neznámy
Je tam aj Link
12.1 2016 16:03
autor: neznámy
Nemáš oprávnenie na čítanie?
Možno si všetko nenapísal.
Ja, aby som as vyhol preklepu, tak som si celý link zapamätal pomocou
CTRL C a vložil do riadku pre vyhľadávanie. A ide mi to aj dnes.
13.1 2016 8:41