Lesmedium

Ako spravne viesť pozemkové spoločenstvo

autor: Jozef
Dobrý den. Chcem sa opýtať ako je to s vedením poz. Spoločenstva ktoré je zložené z lesných a pasienkových pozemkov, no ľudia nemajú rovnaké podiely. Potrebujeme dva vybory, dvoje volieb a dve učtovníctva , alebo to môžem spravovať ako jeden subjekt. Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 7.1 2016 16:39
autor: neznámy
Podľa nového zákona to môžete spravovať aj ako jeden subjekt.
Zaujímalo by ma, čo máte v zmluve .
7.1 2016 16:46
autor: neznámy
Ďakujem za odpoveď. Áno podľa nového zákona áno, len v zakladacej zmluve je to rozdelené na lesné pozemky a pasienky. No právnici tvrdia že pri takomto rozdelení ,,podľa nich má byť všetko dvojmo´´
7.1 2016 17:25
autor: neznámy
Som vlastníčkou podielov v niekoľkých PS.V každom katastrálnom území boli v minulosti dve spoločenstvá-pred r. 2014.
Novým zákonom sa zlúčili v dvoch KÚ do jedného , ale každé rozdielne.
Podala som podnet na prešetrenie na Pozemkový a lesný úrad.
Odpísali mi, že všetko je v súlade so zákonom
1. Jedno má zmluvu založenú tak, že sme jeden subjekt, máme jeden výbor, ale účtovníctvo sa interne vedie dvojmo.Aj hlasujeme samostatne..
2. V druhom Kú máme všetky pozemky vedené ako spoločnú nehnuteľnosť .
Podiely máme prepočítané podľa výmery.
Máme jeden výbor....atď.
Opýtajte sa na Poz. a lesnom úrade..
7.1 2016 19:51
autor: neznámy
Považujem za prirodzené, ak máte v spoločenskej zmluve rozdelenie pozemkov na lesné a pasienky. Však z pasienkov je predsa iný výnos ako z lesných pozemkov.
Neviem Jozef, čo myslíš pod tým, že podľa právnikov má byť všetko dvojmo.
Pokiaľ ste pozemkovým spoločenstvom, treba viesť podvojné účtovníctvo (jednoduché je už minulosťou) a tam by nemali byť žiadne problémy, aby rozlišovali účtovanie za pasienky od účtovania za lesné pozemky.
Aj jeden výbor stačí. Ale pokiaľ ide o hlasovanie, tam by mohla byť pociťovaná určitá nespravodlivosť. Lebo hlasuje sa podľa výmery pozemkov.
A to by mohli buď vlastníci lesných pozemkov a či vlastníci pozemkov s rôznymi pocitmi.
7.1 2016 20:18