Lesmedium

Vlastníctvo lesa, môžem ho sám užívať ?

autor: DD
Prajem všetko dobré v Novom roku 2016 všetkým diskutujúcim a prosím o radu.

Vlastním pozemok zapísaný v katastri ako C parcela s výmerou 9000 m2 - lesný pozemok. Pozemok sa nachádza uprostred lesného dielca, ktorý je vedený ako ochranný les, vek porastu: 60 rokov, dreviny: agát a jaseň. Susedné pozemky sú v súkromnom vlastníctve. Ďalší pozemok je zapísaný v katastri ako C parcela s výmerou 2500 m2 - lesný pozemok. Na tento pozemok však nie je vytvorený LHP a Lesy SR ho neužívali. Je to výmoľ s agátovým porastom a susedné pozemky sú tiež evidované ako lesné pozemky. Oba moje pozemky boli vytvorené v ROEPe, ktorý bol pred rokom zapísaný v katastri. Nemám uzatvorenú nájomnú zmluvu s Lesmi SR. Aké mám možnosti sám pozemky užívať pre zabezpečenie palivového dreva pre svoju potrebu ?. Oplatí sa mi to ? Ak si myslíte, že áno napíšte prosím ako mám postupovať.

sekcia: Archívne fórum, 1.1 2016 12:27
autor: neznámy
V prvom rade potrebujete zájsť na príslušný lesný závod za príslušným držbárom s platným listom vlastníctva a tam sa dozviete čo ďalej. Pokiaľ na lesný pozemok nebol vytvorený PSL počkal by som na nasledujúce vyhotovenie PSL.
2.1 2016 13:52
autor: neznámy
V ochrannom lese tazba dreva nehrozi ak nebola schvalena v PSL..
7.1 2016 20:57