Lesmedium

Čaká sa na JOZEFA 1.

autor: Vlado
Jozef, dávam do Tvojej pozornosti tému nahodenú autorom Mirom68 na tému

Zastupovanie neznámych vlastníkov Lesmi SR.

Je tam síce už viac reakcií, ale až na dve reakcie je v podstate len dialóg medzi mnou a Mirom.

sekcia: Archívne fórum, 28.12 2015 20:15
autor: neznámy
Ak ide o lesný pozemok neznámeho vlastníka, má príslušný správca lesného majetku vo vlastníctve štátu ( ďalej len právca ) vo vzťahu k tomuto pozemku isté zákonom stanovené práva a povinnosti. Podľa § 50 ods. 6 zákona o lesoch správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy obdobne ako keď vykonáva práva vlastníka k lesnému majetku vo vlastníctve štátu. Táto právna úprava postupu správcu však neznamená, že správca má k pozemkom s neznámym vlastníkom, rovnaký ( celý ) rozsah dispozičných oprávnení ako vlastník. Svedčí o tom tiež skutočnosť, že jednotlivé dispozičné oprávnenia správcu k týmto pozemkom stanovujú osobitné predpisy ( zákon č. 229/1991, 330/1991 ). Podľa § 18 zákona č. 229/1991 je správca oprávnený dať takýto pozemok do užívania vhodnému záujemcovi a odplata za užívanie pozemku je príjmom správcu. Dispozičné oprávnenia správcu sa vzťahujú aj k spoluvlastníckym podielom. O začlenení pozemku do spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti pozemkového spoločenstva rozhoduje jej vlastník . Pri pozemku v podielovom spoluvlastníctve vlastníci nadpolovičnou väčšinou počítanou podľa spoluvlastníckych podielov. Ide o uplatnenia OZ o hospodárení so spoločnou vecou. V prípade, že do spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti bol začlenený lesný pozemok s podielom neznámeho vlastníka je správca oprávnený pozemkovému spoločenstvu tento podiel prenajať. Správca nie je členom pozemkového spoločenstva a nemá žiadne práva, či povinnosti člena pozemkového spoločenstva. Pozemkové spoločenstvo by teda malo uzavrieť v takomto prípade so správcom nájomnú zmluvu. Ak je do spoločnej obhospodarovanej nehnuteľnosti začlenený poľnohospodársky pozemok s neznámym vlastníkom, takúto nájomnú zmluvu uzatvára pozemkové spoločenstvo s fondom
30.12 2015 9:15
autor: neznámy
Tak isto štátny orgán lesného hospodárstva v našom prípade LSR postupuje pri nájme výkonu poľovného práva? Lebo výbor nemal poverenie zhromaždenia a poľovné združenie spravilo zmluvu s vlastníkmi.A je otázne ako získal nad50% výmery,lebo tam sú zahrnuté aj pozemky OP,TTP.
Takže LSR musia spraviť nájomnú zmluvu s poľovným združením na lesný majetok vo vlastníctve štátu a za neznámich vlastníkov na spoloč. obh. nehn.?
30.12 2015 20:45
autor: neznámy
Miro... trosku si uz poplietol hrusky s jablkami, nehnevaj sa. Urcite dobre vies, ze pokial o vykon prava polovnictva zmluvu s uzivatelom PR uzatvaraju splnomocnene osoby schvalene na zhromazdeni vlastnikov polovnych pozemkov nadpolovicnou vacsinou... alebo som nepochopil dobre tvoju otazku ?
31.12 2015 11:24
autor: neznámy
Poľovné združenie sa rozhodlo na nové 10 ročné obdobie uzatvoriť nájomnú zmluvu s vlastníkmi samostatne a obišlo spoločenstvo.
Neviem ako získali nad 50% výmery a ako bola zmluva o výkone práva poľovníctva zaregistrovaná na PaLO.
31.12 2015 12:08
autor: neznámy
Požiadajte predloženie zmluvy.Máte na to nárok.
Je to nový trend, niečo podobné sa udialo aj u nás.Viete určite, že s každým uzatvorili zmluvu ? Neviem si dosť dobre reálne niečo také predstaviť.
i
31.12 2015 12:40
autor: neznámy
Ja viem,že to je skôr nereálne a podpisy môžu byť sfalšované.Ale si myslím,že LSR a SPF majú uzatvoriť nájomnú zmluvu za vlastníctvo štátu a za neznámich vlastníkov.
SPF určuje výšku podľa bonity zveri a nie čo vlastníkom podhodia možno ani polovicu s toho čo SPF.
A pri tej rozdrobenosti výmery,veľká časť nedostane nič
31.12 2015 12:59
autor: neznámy
Miro.... LSR a SPF uzatvaraju najomnu zmluvu s užívateľom PR (nielen za štat, ale aj za neznamych vlastnikov, ktorých v zmysle zákona zastupujú) LEN VTEDY ak boli ich štatutari schvaleni na zhromazdeni vlastnikov polovných pozemov za SPLNOMOCNENCOV nadpolovicnou vacsinou. Co byva velmi zriedka, zvacsa vtedy ked su jednym zo spoluzvolavatelov zhromazdenia a aj vtedy to nie je pravidlom. A pokial ide o vysku najmu, matematika nepusti, poklial nadpolovicna vacsina schvali iny (rozumej nizsi) najom... tak jednoducho bude iny ako si Lesy a SPF predstavuju. S tym nespravis nic.
A mozme viest nekonecne diskusie ci je to spravne alebo nie
31.12 2015 13:45