Lesmedium

Vrátenie neštátnych lesov do užívania súkromn. vlastníkom

autor: M
Zdravím Vás, chcel by som sa opýtať na problematiku vrátenia lesov do užívania súkromným vlastníkom. Moje situácia je nasledovná- zdedil som po predkoch a kúpil spoluvlastnícke podiely na lesné pozemky, ktoré by som chcel vrátiť do užívania, teda staral by som sa o ne sám. Teraz ich asi využívajú štátne lesy SR ako všetky neštátne neodovzdané lesné pozemky. Niekde som čítal, že pri odovzdaní musí byť splnená podmienky, že musíte sám alebo spolu s niekým vlastniť aspoň nadpolovičný podiel zo spoluvlastníckeho podielu na parcele, ktorú chcete do užívania. Tak či by sa mi vedel niekto k tomuto vyjadriť či je to tak. Túto podmienku by nebol problém splniť, nakoľko som na niektorých parcelách nadpolovičným vlastníkom, prípadne mám možnosť kúpiť podiel a stať sa majoritným vlastníkom. Ďalej by ma zaujímalo ako je to s lesným hospodárom a OLH alebo ako sa to už dnes presne nazýva. Jedná sa prevažne o smrekový porast 75 % a zvyšok sú parcely prevažne bukovej hory. Má zmysel si to brať do užívania a starať sa o to, aké sú minimálne fixné náklady s ktorými by som mal počítať. Hlavne vyplývajúce z legislatívy, dane a pod. Ide zhruba o 15 ha celkovo. Ďakujem za Vaše pripomienky a rady.. S pozdravom M.
sekcia: Archívne fórum, 28.12 2015 1:20
autor: neznámy
Keď nám vydávali lesné pozemky v roku 1996, vlastníci sa z praktických dôvodov museli združiť. Bolo to obdobie, keď už štát nemal povinnosť vymeriavať odovzdávané pozemky. Neviem ako to presne bolo vtedy a ako je to teraz, ale vydávať sa mohli len ucelené hospodárske celky. A ucelený hospodársky celok tvorili len pozemky väčšieho počtu vlastníkov.
Odporúčal by som ti ísť aj na pozemkový a lesný odbor a zistiť aký majú tam názor.
28.12 2015 9:40
autor: neznámy
Ja Vás doporučím na Lesný závod, prípadne podnik, ktorý má tieto Vaše lesy v užívaní.My sme v minulosti tiež chceli niečo podobné. U nás išlo o ucelený lesný pozemok- Lúčne hory.CKN, ktorý sa skladá s KNE pozemkov o výmere cca 2500 árov.Tie sú už dedičskými konaniami rozdelené na mnoho menších.
Nemáme z nich od roku 1991 žiadny efekt.Ideálne by bolo všetky skúpiť.a tak hospodáriť.
Aj Vaše otázky Vám zodpovedia pracovníci Lesného podniku.
28.12 2015 17:02
autor: neznámy
Pri 15ha lese by bolo hriechom sa o tento majetok nezaujímať. Po splnení všetkých papierovačiek treba mať trpezlivosť/cca 2 roky/ kým sa dostanete k lesu. Pokiaľ viete kde sa fyzicky v teréne váš les nachádza bolo by žiadúce s niekým kto rozumie lesu pozrieť v akom stave je, prípadne zastaviť chystanú ťažbu aby vám neostali oči pre plač. Treba počítať s vytýčením a preznačením hraníc majetku + rozdelenie úloh z platného PSL/LHP/. Držím palce.
29.12 2015 11:12
autor: neznámy
Ďakujem pekne za Vaše pripomienky, chcem sa opýtať nezaoberá sa niekto podobnými situáciami a vie v tom chodiť a bol by ochotný mi s tým pomôcť za finančnú odmenu.. Ako ste mysleli to preznačenie hraníc majetku, ide o parcely registra E, je potrebné pri prevzatí lesa mať aj geometrický plán, prípadne musia byť parcely evidované ako C? Podľa portálu lgis viem kde sa tie pracely nachádzajú, chodím tam často nakoľko tam máme aj chatu.
29.12 2015 16:27
autor: neznámy
Preznačenie vlastníckych hraníc sa robí v teréne po dohode susedov /jasná majetková hranica/ pokiaľ sa dohodnú a ak nie musí geodet vytýčiť parcelu z registra E/nezaručuje výmeru/ prípadne urobí geometrák čím sa dostane do registra C s platnou výmerou. Je potrebné ak je prizvaný geodet stabilizovať hranice majetkovými kopcami a vyfarbením hranice farbou na stromoch podľa predpisov.
30.12 2015 15:07