Lesmedium

Nepovolená (čierna ) skládka.

autor: Ľubo
Žiadam vás o radu. Obec bez vedomia a súhlasu vlastníkov, ktorých zastupuje výbor, dala pokyn na skládku materiálov z výstavby miestnej kanalizácie v ktorej sa nachádzajú kusy asfaltu, betonu, kusy umelých rur a pod. Podotýkam, že tento nepovolený návoz sa nachádza skoro na hranici lesa (cca 2-4 m.), teda v ochrannom pásme. Pre nás je nepochopitelne, že tento pokyn vydala, ako nás informovali zástupcovia firiem,ktoré to navážali a tuto skutočnosť uviedli aj pre policiu, ktorých sme privolali, starostka obce. Je to porušenie určitých predpisov alebo zákonov? Ďakujem.
sekcia: Archívne fórum, 26.12 2015 18:05
autor: neznámy
Pozemok, na ktorom je skládka umiestnená patrí obci?
Starostovia obcí, takéto praktiky bežne vykonávajú.
Píšete o asfalte.
Podali ste podnet na políciu? A ako to polícia doriešila?
Podajte podnet na Min. životného prostredia a aj Inšpekciu Bratislava. . .
26.12 2015 19:10
autor: neznámy
Pozemok patrí súkromným vlastníkom,ktorý v súlade § 2 ods.1. pís. d, zákona č. 97/2013 založili pozemkové spoločenstvo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach a obec nemá žiadne vlastnícke práva k nehnuteľnosťiam v spoločnom obhospodarovaní. Polícia bola privolaná, je to v štádiu riešenia. Len je otázka,či neboli porušené zo strany strany starostky právomoci verejného činiteľa a zároveň zákony o nedotknuteľnosti súkromného majetku podľa ústavy, zákona o lesoch, nakoľko sa skládka začala vo vzdialenosti cca 2-4 m od hranice lesa, zákona o životnom prostredí? Ak teda starostovia používajú takéto praktiky, ako som už napísal nie je tu skutočnosti naozaj zneužitie právomocí? Podnet na životné prostredie priamo do Bratislavy? Pretože ako je na Slovenskú zvykom, miestna chobotnica ma veľké chápadla. Inšpekciu do Bratislavy, akú? Poprosím kontakt.
26.12 2015 21:52
autor: neznámy
Podnet na Inšpekciu životného prostredia priamo do Bratislavy, bola na Prievozskej ulici /riaditeľ p. Haško/ a zároveň preposlať Ministerstvu živ. prostredia.žiadajte potvrdenie príjmu, ak to budete posielať elektronicky./čierna skládka/
Môžete podať podnet aj na prokuratúru,, ale generálnu ako trestné oznámenie ako čiernu skládku na cudzom pozemku../zneužitie právomoci verejného činiteľa-to nič nevyrieši. Naše údajne apolitické inštitúcie riešia takéto podania cez políciu. Polícia dodá podklady také, aké jej dá starosta obce.Polícia sa vždy prikloní na stranu starostu.A ak je nominantom vládnej strany tak nie je čo riešiť. Verte, že viem, čom píšem.Vôbec to meritórne neriešia.Mám s tým osobné skúsenosti.Inšpekcia zistí a preverí, či ide o porušenie zákona.
Posielam Vám aj kontakt:
minister@enviro.gov.sk
janette.labudova@sizp.sk
GPSR@genpro.gov.sk

žiadajte potvrdenie príjmu

Ide o porušenie zákona.
27.12 2015 10:36
autor: neznámy
Pre aa, Ďakujem za ochotu a pomoc.
30.12 2015 15:26