Lesmedium

ODOVZDANIE LESNÝCH POZEMKOV,

autor: neznámy
Pre p. Alberta , ale aj ostatných, ktorí mi poradia.

Aj ja som z Nitrianskeho kraja. Ako, po roku 1992 prešli tieto do vlastníctva.

Vydržaním, alebo ded. konaním?

,

sekcia: Archívne fórum, 14.12 2015 16:47
autor: neznámy
aj , aj
14.12 2015 17:58
autor: neznámy
Podľa čoho aj-aj ?
14.12 2015 22:13
autor: neznámy
Ak chcete poradiť napíšte konkrétny problém, o čo vám ide ?
15.12 2015 18:02
autor: neznámy
Prečo sa podiely po predkoch/Urbariát-lesné pozemky/museli iba vydržať.
V prípade pasienkov,to tak nebolo.
16.12 2015 20:47
autor: neznámy
ak sa nezachoval zoznam alebo menoslov a v pôvodných PKV neboli písané mená ( t.j. neexistuje vierohodný doklad ) väčšinou sa zápis vložil na základe vydržania. My sme mali prvotný zápis na základe Osvedčenia o vyhlásení o vlastníctve k nehnuteľnostiam podľa zak. 323/1992.
16.12 2015 21:45
autor: neznámy

U nás sa zoznam zachoval , existuje a aj v št. archíve sú jeho uložené kópie.
A dve spoločnosti- lesné pozemky sme vydržali až v roku 2002.
Pasienky máme aj my tak, ako Vy, nadobudnuté Osvedčením.
V jednom prípade dokonca je k PKV priložená kúpna zmluva s menoslovom vlastníkov a riaditeľ katastra v Nitrianskom kraji, sa vyjadril o nej, ako o zdrape papiera.
Poznám však aj taký urbariát, kde sa do LV zapísali pôvodní vlastníci a dedičia si museli vybavovať dedičské konania.
Všetko na jednej Správe katastra.
17.12 2015 16:06