Lesmedium

Nájom pre poľovníkov

autor: Majo
Po pozemkových úpravách v našom k.ú. som zobral do užívania formou výpôžičky rodinné lesné pozemky a po poldruharočných útrapách (zmena LHP,odčlenenie z porastov,podrobné vytýčenie atd) príslušný lesný úrad ma zaevidoval ako súkromného obhospodarovatela lesa cca 8ha v troch lokalitách príslušného LC.

Chcem osloviť tunajšiu Poľovnícku spoločnosť ktorá naše pozemky užíva aby so mnou zriadila zmluvu o poľovnom užívaní nakoľko doteraz sme ako rodina takúto zmluvu nemali zriadenú a podla mojich znalostí zmysle zákona o pozemkových úpravách tento zákon po schválení projektu p.ú. zrušuje všetky zmluvy.Prosím Vás o radu a aké ceny bežia za polovné užívanie a či vôbec má zmysel sa tým zaoberať v rámci malej výmery.Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 1.12 2015 19:51
autor: neznámy
cca 10 eur/ha ročne
2.12 2015 17:41
autor: neznámy
sprostosť !!!! podľa tabuliek /podľa bonity/ cca 1 euro /ha / rok
3.12 2015 12:55
autor: neznámy
10 € nie je bezna suma, to je ok, ale ak ma v reviri SPF a Lesy SR na 50 %, tak aj 1 € je sprostost...
3.12 2015 17:26
autor: neznámy
Lesy SR požadujú na ZV min. 3 eura,pri PR kde nemajú 50 % ,, nad 50 % vlastnícstva podľa bonity /resp. podľa známosti
4.12 2015 10:29
autor: neznámy
Zákon o pozemkových úpravách nezrušuje zmluvu o užívaní poľovného revíru, zrušuje len zmluvy o užívaní pozemkov na poľnohospodárske a lesnícke užívanie.
5.1 2016 22:09