Lesmedium

Pozemkové spoločenstvá a aplikácia zákonov v praxi

autor: aa
Od začiatku, ako som sa zaregistrovala na tejto stránke, som sa zaujímala ako sa zákony Poz. spoločenstiev aplikovali v praxi.

Nezáväzne, či sa to týkalo spoločenstiev zaregistrovaných podĺa §10 , ale §11.

Zaujímalo ma všetko, ako prebiehal chod v týchto spoločenstvách-ich riadenie atď.

V roku 2008 som zistila, že náš predseda predal časti spoločných nehnuteľností/boli dve -Urbariát a Lesná spoločnosť/bez vedomia vlastníkov.

Peniaze, ktoré zinkasovali za tento predaj, tiež utajil.

V roku 2013 som podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa/podľa zákonov,nie je premlčateľné právo k majetku/

Dlho sa to ťahalo a polícia nič nedoriešila, tak som podala opäť trestné oznámenie.Dnes som dostala uznesenie.

Podľa polície OO PZ xxx sa nejedná o trestný čin, ale by mohlo ísť o skutok, ktorý by mohol byť iba ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Doslovný opis.

Spýtala som sa nadriadených, na vyššom poste či sa nejedná v mojom prípade o tresný čin.

Odpoveď bola, že teoreticky ÁNO.

Ako by to bolo prakticky, k tomu som dostala vyhýbavú odpoveď.

Takže p. predsedovia, s čistým svedomím môžete rozpredávať majetok vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ak sa Vám naskytne zaujímavý investor.

sekcia: Archívne fórum, 27.11 2015 17:52
autor: neznámy
Na celú vec treba pozerať z občianskoprávneho aj trestnoprávneho hľadiska. Vlastnícke právo sa nepremlčuje. Prečo nedáte žalobu na určenie vlastníctva ?
Podľa mňa predseda nebol oprávnený podpísať kúpnu zmluvu, preto je neplatná. Jeho trestnoprávna zodpovednosť sa odvíja od výšky zistenej škody.
Celá záležitosť je zaujímavá, ale bez podrobností ťažko k veci zaujať podrobnejšie stanovisko. Je to prípad pre skúseného právnika.
28.11 2015 8:05
autor: neznámy
Žalobu podala NDS a.s, ktorá vykupovala od nás nové zábery pod výstavbu.,. Najskôr nám dala podpísať zmluvy , v ktorých boli aj diely, ktoré predseda predal.Trvalé odlesnenie v zmluvách nebolo ocenené,/Žiadali sme znlecký posudok a ocenenie asi 13 ha lesných pozemkov. NDS a.s zastavila vklady, z dôvodu už raz predaných dielov, lebo údajne o nich nevedela.
Je možné, aby ak niekto ide stavať, nevedel, o stave a vlastíckych vzťahov štátnej cesty, ktorá sa išla rozširovať? ,
/platný zákon o líniových stavbách/ žiadali sme zmluvy prepracovať.

Súdne pojednávanie, časť, je už stanovené na január 2016 Po siedmich rokoch zablokovania LV plombami!

Trestné oznámenie bolo podané proti výboru,, ktorý predal pozemky, bez vyplatenia sumy vlastníkom a zatajenia .Nebyť novej výstavby, tak sa nikdy nedozvieme o tejto trransakcii,lebo MY sme pozemky v roku 2002 vydržali aj s predanou výmerou!


12.12 2015 20:26