Lesmedium

Ako začať obhospodarovať les

autor: Vlado
Dobrý deň, potrebujem poradiť ako začať obhospodarovať les, jedna sa o les v súkromnom vlastníctve cca 50 vlastníkov, 10ha. Les nemá žiadny LHP ani hospodára, kde a ako to vybavím a čo všetko k tomu potrebujem. Dakujem
sekcia: Archívne fórum, 22.11 2015 11:51
autor: neznámy
Otázka je veľmi všeobecná. Pre podrobnejšiu odpoveď doplňte podrobnejšie údaje, lebo skupina stromov rastúcich vo voľnej prírode ešte nemusí byť lesom.

Nachádza sa ten les na jednej parcele ? Je parcela zapísaná v katastri v registri E alebo C ? Kto je v súčasnosti užívateľom pozemku ?
Pre určenie, či pozemok na ktorom sa nachádza takáto skupina stromov je lesom podľa lesného zákona je rozhodujúce,aký druh pozemku má parcela (parcely) zapísaný v registri C v katastri. Ak tam nie je zapísaný druh pozemku lesný pozemok tak tento porast sa nepovažuje za les a preto nemá vypracovaný ani LHP. O zmene druhu pozemku (zaradení do lesných pozemkov) rozhodujú pozemkové a lesné odbory okresných úradov.

.


23.11 2015 8:42
autor: neznámy
Les sa nachádza na jednej parcele, Zapísaný v katastri pravdepodobne C (nie som istý),Užívateľom pozemku v súčasnosti nie je nikto, Druh pozemku je lesný pozemok, Les ma viac ako 100 rokov, za ten čas po dedických konaniach je viac ako 50 vlastníkov niekto ma viac podielu niekto menej a nikto on nemá záujem (nikomu sa nechce vybavovať papiere) ,
23.11 2015 19:48
autor: neznámy
Ak má les okolo 100 rokov a parcela je zapísaná v katastri ako lesný pozemok, tak je pravdepodobne aj začlenený do niektorého dielca na porastových mapách a je naň vypracovaný aj LHP. Neexistuje stav že by les nemal užívateľa. Hospodária na ňom zrejme Štátne lesy, ktoré zo zákona užívajú aj lesy neznámych vlastníkov. V dnešnej dobe vďaka internetu sa dajú pomerne ľahko zistiť takmer všetky dôležité údaje o každom pozemku. Ak chcete podrobnosti uveďte kontakt ( najlepšie e - mailovú adresu) môžem vám pomôcť.23.11 2015 23:13
autor: neznámy
Email- edy2323@azet.sk
24.11 2015 5:22
autor: neznámy
Kontaktujte ma na Vladimirbody@gmail.com dakujem
24.11 2015 5:25
autor: neznámy
Kontaktujte ma na Vladimirbody@gmail.com dakujem
24.11 2015 7:25