Lesmedium

dane za lesy

autor: neznámy
Po zrušení poddanstva , vlastníci lesov predpokladám platili dane. Komu tieto dane za pôdu platili : obci, daňovému úradu ? Môžu sa tieto údaje nachádzať v ŠA ?
sekcia: Archívne fórum, 20.11 2015 22:39
autor: neznámy
Odvádzali sa príslušným berným úradom. Na PKV boli niekedy aj čísla, pod ktorým daňovník odvádzal daň.
.
Ja osobne som sa k týmto dokladom nedopátrala.Mali by sa nachádzať v príslušnom štátnom archíve.
Možno by sa mohli nachádzať /záleží aj podľa roku, v archívoch okresných súdov.
21.11 2015 13:49
autor: neznámy
berný úrad sa rozumel ako daňový alebo župný úrad. Ide o to , že pri zakladaní PKV vlastník mal pôdu ( lesy ), ale je pochybnosť,kto je presne vlastník.( vlastník nie je vedený pod priezviskom ). Predpokladám, že pri daňových platbách sa preukáže kto platil dane .
22.11 2015 16:42
autor: neznámy
V jednom prípade som našla daňový doklad , priloženú kópiu k PKV.
Je na ňom číslo parcely mená daňovníkov , ich vlastnícky podiel, ako aj čistý výnos... .
22.11 2015 20:21
autor: neznámy
Odkaz pre aa:
Ak sa smiem opýtať ten daňový doklad bol z akého roku ? Pre môj prípad je dôležitá tá prvotná doba pri získaní ( kúpe )lesa. Tam sa preukáže kto platil dane. Neviete od ktorého roku sa archivujú daňové doklady v SA resp. SOA ?
24.11 2015 14:51
autor: neznámy
Aj toto bolo pri kúpe z roku 1948.
Odkedy sa archivujú v št. archívoch, tak to Vám dajú odpoveď priamo v príslušnom št.archíve.Oblastné sú už asi všetky zlúčené do spadajúceho št. archívu.
Súdy asi od roku 1921, alebo 1923. Aj tam som jeden daňový doklad našla, ale ten sa týkal poľ.pôdy..
24.11 2015 19:26